Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
Tel:
261837938 
Mail:
rekrutacja@wat.edu.pl 
WWW:
http://www.wat.edu.pl 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

OPIS KIERUNKU

Wydział Inzynierii Lądowej i Geodezji

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Geodezja i kartografia
Rodzaj studiów:
Magisterskie jednolite
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia będzie posiadał wiedzę niezbędną do:
– projektowania i zakładania sieci geodezyjnych poziomych i pionowych;
– współczesnych metod i technik pomiarów geodezyjnych satelitarnych i naziemnych;
– metod i technik przetwarzania analogowych i cyfrowych informacji obrazowych dla celów opracowań fotogrametrycznych i interpretacyjnych;
– zasad projektowania oraz metod opracowania i sporządzania map topograficznych i inżynieryjno-gospodarczych z wykorzystaniem techniki komputerowej;
– metod projektowania i tworzenia geodezyjnych systemów informacji przestrzennej typu GIS (Geographic Information System) i LIS (Land Information System);
– tworzenie katastru nieruchomości oraz procedur stosowanych w gospodarce nieruchomościami;
– teledetekcyjnego badania i prognozowania stanu atmosfery;

Rekrutacja na studia

Zapoznaj się z aktualnymi zasadami rekrutacji na studia w Wojskowej Akademii Technicznej.

STUDIA WOJSKOWE

facebook