Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
Tel:
261837938 
Mail:
rekrutacja@wat.edu.pl 
WWW:
http://www.wat.edu.pl 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

OPIS KIERUNKU

Wydział Elektroniki

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne
Specjalności:
Kierunek technologie elektroniczne i telekomunikacyjne to studia z przewagą zajęć praktycznych. W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent kierunku posiada wiedzę z obszaru eksploatacji systemów łączności i informatyki ze szczególnym naciskiem na treści ukierunkowane na praktyczne wykorzystanie m.in. nowoczesnych radiostacji wielofunkcyjnych wchodzących na wyposażenie Wojska Polskiego, łączności satelitarnej, wojskowych sieci telekomunikacyjnych i systemów łączności radiowej, walki radioelektronicznej oraz węzłów teleinformatycznych w systemach wsparcia dowodzenia. Dodatkowo w ramach planu studiów uwzględniono 6-miesięczne praktyki zawodowe w jednostkach wojskowych, w skład których wchodzą zarówno praktyki dowódcze, jak i praktyki specjalistyczne obejmujące udział w ćwiczeniach z komponentami sił sojuszniczych państw NATO., Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku technologie elektroniczne i telekomunikacyjne o profilu praktycznym, w wyniku przyswojonej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, jest przygotowany do objęcia pierwszego stanowiska służbowego w jednostkach wojskowych. Posiada kompetencje w zakresie planowania, konfigurowania i wykorzystania sieci radiowych i satelitarnych, rozwijania komponentów lokalnych systemów teleinformatycznych oraz praktycznej obsługi wozów dowodzenia, aparatowni transmisyjnych i terminali satelitarnych. Studia kończy obrona pracy dyplomowej, a absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera i są awansowani na stopień podporucznika Wojska Polskiego.
Rodzaj studiów:
Magisterskie jednolite
Tryb studiów:
 
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Rekrutacja na studia

facebook