Kierunek studiów Judaism (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Judaistyka

Interesujesz się historią i kulturą żydowską? Chciałbyś/chciałabyś pogłębiać wiedzę na temat religii tego kraju i języka hebrajskiego? Sprawdź opis tego kierunku.

 

Kierunek Judaistyka

Kierunek pozwala poznać historię i kulturę żydowską od starożytności do czasów współczesnych. Studenci będą również uczyć się języka hebrajskiego, jidysz, ladino i hebrajskiego biblijnego. Będą mieli możliwość przybliżyć sobie religię i tradycje żydowskie, literaturę, filozofię, muzykę, sztukę i architekturę.

Po ukończeniu tego kierunku, student będzie potrafił rozpoznać problemy mniejszości narodowych i religijnych.

 

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem jest osoba interesująca się kulturą i historią żydowską oraz taka, która chce poznać język hebrajski i języki diaspor żydowskich.

Przyszły student powinien być otwarty na inne narodowości, kulturę i religię, jak również posiadać umiejętności szybkiej nauki języków obcych.

Kierunek Judaism (Fot.freedigitalphotos.net)

Rekrutacja

Kierunek dostępny jest na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Wrocławskim. Są to studia I i II stopnia.

Przedmiotem branym pod uwagę podczas rejestracji jest język polski, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów dodatkowych.

 

Przedmioty

Przykładowe przedmioty realizowane na tym kierunku:

  • Historia Żydów,
  • Geografia historyczna Izraela,
  • Język hebrajski,
  • Literatura nowohebrajska,
  • Literatura jidisz,
  • Literatura biblijna i rabiniczna,
  • Teatr i ?lm żydowski,
  • Żydzi i sztuki plastyczne,
  • Muzyka żydowska,
  • Mniejszości religijne i narodowe w Polsce.

 

Specjalizacje/Specjalności

Brak specjalizacji i specjalności na tym kierunku.

 

Rynek pracy

Absolwent zdobywa nie tylko wiedzę na temat historii i kultury Żydów, ale także praktyczną umiejętność posługiwania się językami żydowskimi. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci mogą ubiegać się o pracę w wielu instytucjach życia publicznego, m.in. w szkolnictwie, muzealnictwie i sektorze turystycznym.

 

Źródło: kierunki studiów.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook