Kierunek Ekoenergetyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Ekoenergetyka

Jesteś zwolennikiem dbania o środowisko oraz chcesz w przyszłości mieć wpływ na rozwój pozyskiwania energii z naturalnych źródeł ? ten kierunek jest dla Ciebie.

 

Ekoenergetyka

Ekoenergetyka zajmuje się pozyskiwaniem źródeł energii odnawialnej oraz sposobami jej wykorzystywania. Jest ona ściśle powiązana z ekoenergią, czyli energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, z zasobów naturalnych.

 

Idealny kandydat

Kandydaci powinni mieć dużą wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologia, geografia oraz interesować się naturą i wszystkim, co z nią związane.

Nasza ziemia niszczona jest przez człowieka w zatrważającym tempie, dlatego też działania na rzecz jej odbudowy w przyszłości mogą stać się priorytetem. Idealny kandydat powinien mieć to na uwadze i chcieć brać czynny udział w zmianach i postrzeganiu innych ludzi.

Absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności pochodzenia rolniczego.

 

Rekrutacja

Ekoenergetykę można studiować jako makrokierunek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), bądź jako specjalność na kierunku Technika Rolnicza i Leśna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

Przedmioty brane pod uwagę podczas rerutacji (do wyboru):

 • biologia
 • chemia
 • fizyka z astronomią
 • geografia

 

Program nauczania

Przykładowe przedmioty i treści kształcenia:

 • matematyka,
 • chemia,
 • fizyka,
 • grafika inżynierska,
 • mechanika techniczna,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • automatyka,
 • technika cieplna i gospodarka energetyczna,
 • zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie,
 • agroekologia,
 • ochrona środowiska i uprawa roślin energetycznych,
 • gospodarka odpadami,
 • systemy monitorowania środowiska,
 • techniki odnowy gleb i krajobrazu.

 

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji na tym kierunku.

 

Ekoenergetyka a rynek pracy

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć pracę zarówno w wielu gałęziach nowoczesnego przemysłu, jak i prowadzić własne małe i średnie przedsiębiorstwa. W szczególności absolwent powinien być przygotowany do podjęcia działalności w dziedzinie małej energetyki z nastawieniem ekologicznym.

 

J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook