Studia w Belgii (Fot.freedigitalphotos.net)

Studia w Belgii

Nauka w tym kraju to duża szansa na karierę w urzędach Unii Europejskiej. Warto jednak zaznaczyć, że nie należy ona do najtańszych.

 

System nauki

W Belgii istnieją dwa systemy szkolnictwa wyższego – flamandzki (w Hrabstwie Flandrii) i waloński (w Walonii). Studia możecie rozpocząć na uniwersytetach, w szkołach wyższych oraz na uczelniach artystycznych i medycznych. W sumie do wyboru macie 8 flamandzkich i 9 francuskojęzycznych uniwersytetów oraz ponad 50 uczelni zawodowych. Możecie także zdecydować się na jeden z prywatnych uniwersytetów lub na ponadnarodowy uniwersytet TUL, który oferuje kształcenie w dziedzinie technologii komunikacyjnych, genetyki i nauk edukacyjnych.

Podczas nauki możecie iść ścieżką proponowaną przez uczelnię lub sami wybrać przedmioty, których chcecie się uczyć. W związku z tym, że obowiązuje system ECTS (European Credit Transfer System) funkcjonujący również w Polsce, aby zaliczyć rok należy zgromadzić 60 punktów.

Uniwersytety oferują możliwość zdobycia akademickiego dyplomu licencjata (academic bachelor) oraz tytułu magistra. Szkoły wyższe (Colleges of Higher Education) – zawodowego dyplomu licencjata (professional bachelor) oraz w tych, które są stowarzyszone z uniwersytetami również dyplomu magisterskiego.

Belgia (Fot.Elke Wetzig, wikipedia.org)

We Flandrii istnieje pięć takich stowarzyszeń:

 • the K.U. Leuven Association,
 • the Ghent University Association,
 • the Antwerp University Association,
 • the Brussels University Association,
 • the University and Colleges of Limburg Association.

Jeśli wybrana przez Was uczelnia jest niestowarzyszona, wystarczy przejść kurs pomostowy (bridging programme), by przenieść się na studia magisterskie na uniwersytecie.

W Walonii nauka formalnie podzielona jest na trzy etapy.

Pierwszy etap studiów:

 • Dyplom licencjata: uniwersytety i szkoły wyższe
 • Tytuł magistra: uniwersytety
 • Tytuł advandced master (magister weterynarii lub magister medycyny (doctor in medecine, 240).

Drugi etap studiów obejmuje medyczne studia specjalizacyjne. Trzeci cykl to studia doktoranckie.

 

Rekrutacja

Na większości kierunków wystarczy jedynie złożyć dokumenty i czekać na wyniki. Rzadko organizowane są egzaminy wstępne. Warunkiem jest przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Polskie świadectwo trzeba jednak nostryfikować w biurach sieci ENIC/NARIC we Flandrii lub Walonii.

Komplet dokumentów:

 • formularz aplikacyjny,
 • certyfikat poświadczający nostryfikację dyplomu,
 • poświadczona kopia dyplomu i indeksu,
 • życiorys przetłumaczony: we Flandrii na holenderski, w Walonii – na francuski,
 • certyfikat językowy.

We Flandrii terminy rekrutacji najlepiej sprawdzić na wybranej uczelni. W Walonii w szkołach wyższych dokumenty można składać do 1 grudnia, w niektórych przypadkach do końca stycznia. W szkołach artystycznych zgłaszać można się do 15 października, w szkołach architektonicznych – do 15 listopada.

We Flandrii egzaminy wstępne obowiązują jedynie na wyższych szkołach artystycznych oraz na uczelniach medycznych. W Walonii przy zdawaniu na uczelnie artystyczne, kierunki inżynieryjne (matematyka – w lipcu i wrześniu), zaś na medycynie i stomatologii weryfikacja czeka studentów po pierwszym roku nauki.

Wymagane jest także potwierdzenie znajomości języka francuskiego (np. Certificat pratique de langue française – CPLF, lub Diplôme d?études françaises – DEF) albo holenderskiego (najpopularniejszy to Certificaat Nederlands als Vreemde Taal).

Zezwolenie na pobyt jest wystawiane zazwyczaj na rok i corocznie przedłużane. Jako dowód ubezpieczenia wystarczy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 

Koszty

Studia w Belgii są płatne, a wysokość czesnego zależy od uczelni, kierunku i stopnia studiów. Studentów obowiązuje też coroczna opłata rejestracyjna. W college?ach, szkołach artystycznych i architektonicznych opłata wynosi 330,07 euro.

Również koszty życia są wysokie. Na przeżycie miesiąca potrzeba ok. 800 euro. Większość uniwersytetów ma akademiki albo prowadzi listę pokojów w kwaterach prywatnych do wynajęcia dla studentów. Najtańsze zakwaterowanie kosztuje 250-300 euro. Dobrą wiadomością jest fakt, że studentom do 30 roku życia przysługują zniżki na transport kolejowy, a koszty leczenia w 75 proc. pokrywa państwo.

 

Życie studenckie

W związku z tym, że belgijskie uczelnie wymagają systematyczności i kładą nacisk na motywację, studenci oprócz nauki na zajęciach muszą także dużo pracować w domu lub bibliotekach. Nie często jest zatem czas na zabawę, która też nie należy do najtańszych. Belgia to jeden z krajów o najwyższym poziomie życia na świecie, ale i bardzo drogi.

 

Stypendia

Stypendia naukowe i socjalne przyznawane są przez ministerstwa edukacji Flandrii i Walonii. Znacznie trudniej jest je zdobyć w Walonii.

 

Przydatne linki:

 

J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook