Kierunek metalurgia (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek Metalurgia

Planujecie zatrudnić się w przemyśle, transporcie lub energetyce? Sprawdźcie, co oferuje Wam kierunek Metalurgia. Być może Was zainteresuje.

 

Kierunek Metalurgia

Kierunek metalurgia powiązany jest z nauką o metalach. Obejmuje przeróbkę plastyczną, odlewnictwo, metaloznawstwo i metalurgię ekstrakcyjną ? głównie rud metali. W efekcie końcowym stworzycie kabel miedziany, drzwi samochodowe czy profile aluminiowe. Skupicie się głównie na przetwórstwie metali, czyli wytwarzaniu przedmiotów użytkowych.

 

Idealny kandydat

Idealny kandydat to na pewno nie humanista. Na tym kierunku sprawdzą się osoby z umiejętnościami technicznymi. Przyda się wiedza z chemii, fizyki i matematyki. Powinniście mieć także zręczne ręce, cechować się precyzją i dokładnością oraz nie bać się ciężkiej i brudnej pracy.

 

Rekrutacja

Dostępne są studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na wybranych politechnikach i w wyższych szkołach zawodowych. Czekają na Was studia stacjonarne pierwszego stopnia, które trwają 7 semestrów oraz studia drugiego stopnia trwające 3 semestry. Na studiach niestacjonarnych jest to odpowiednio 8 i 4 semestry.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji (do wyboru):

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia

 

Program nauczania

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na metalurgii:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • nauka o materiałach.
 • metalurgia i przetwórstwo metali,
 • termodynamika techniczna i techniki cieplne,
 • metodyka badania materiałów,
 • mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów,
 • grafika inżynierska i projektowania inżynierskie,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • automatyka i robotyka,
 • organizacja pracy, zarządzania i ergonomii,
 • informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich.

 

Specjalizacje i specjalności:

Poniżej znajdziecie listę specjalności dostępnych na tym kierunku:

 • technik wytwarzania
 • informatyka stosowana
 • ochrona środowiska i recykling materiałów
 • technika cieplna
 • inżynieria produkcji

 

Rynek pracy

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem metali, stopów i innych tworzyw w różnych gałęziach przemysłu. Uzyskacie także podstawy do twórczej pracy w zakresie zagadnień związanych z rozwojem technologii metali i stopów.

Zatrudnienie w:

 • przemyśle,
 • energetyce,
 • transporcie,
 • instytucjach naukowych,
 • bankowości,
 • administracji,
 • biurach consultingowo-projektowych,
 • rzemiośle
 • prywatnych firmach wytwórczych i usługowych.

 

J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook