Kierunek położnictwo (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek Położnictwo

Zastanawiacie się nad kierunkiem położnictwo, ale nie jesteście przekonani, czy to są studia właśnie da Was ? sprawdźcie nasz opis i poznajcie szczegóły tych studiów.

 

Kierunek położnictwo

Położnictwo wywodzi się z medycyny, a studenci tego kierunku zajmują się okresem ciąży, porodu i połogu. Można więc powiedzieć iż ten kierunek jest ściśle powiązany z ginekologią.

 

Idealny kandydat

Idealny kandydat to osoba, która lubi dzieci, jest empatyczna oraz posiada silną psychikę. Narodziny człowieka to jeden z największych cudów świata, a tej chwili zawsze towarzyszą położone. Dlatego też ważna jest wiedza z zakresu biologii i chemii, wykształcenie, a oprócz tego pasja i powołanie.

Zanim zdecydujecie się na ten kierunek studiów musicie wiedzieć, że powinniście cechować się otwartością na innych ludzi, opiekuńczością, gotowością do niesienia pomocy każdemu, życzliwością, a także obiektywizmem i spostrzegawczością.

 

Rekrutacja

Położnictwo można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) stopnia.

Przedmiotem brane pod uwagę podczas rekrutacji jest biologia, najlepiej na poziomie rozszerzonym, ale nie jest to konieczność. Może zdarzyć się, iż wymagany jest jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka i fizyka.

 

Program nauczania

Przedmioty nauczania realizowane na położnictwie (grupa przedmiotów ogólnych):

 • anatomia
 • fizjologia
 • patologia
 • embriologia
 • badanie fizykalne
 • biochemia i biofizyka
 • genetyka
 • mikrobiologia i parazytologia
 • zdrowie publiczne
 • farmakologia
 • radiologia
 • psychologia
 • socjologia
 • pedagogika
 • prawo
 • filozofia i etyka zawodu położnej
 • opieka położnicza
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • podstawowa opieka zdrowotna
 • diagnostyka w położnictwie i ginekologii
 • położnictwo i opieka położnicza
 • ginekologia i opieka ginekologiczna

 

Specjalizacje i specjalności

Na kierunku położnictwo nie ma podziału na specjalności.

 

Rynek pracy

Absolwent może być zatrudniony w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • administracji państwowej i samorządowej

 

J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook