Zawód Strażak (Fot.freedigitalphotos.net)

Zawód strażak

Nie ma wątpliwości, co do tego, że strażakiem zostaje się z powołania. Jeżeli chcesz nieść pomoc innym oraz uważasz, że jesteś zdolny do pracy w ciężkich warunkach zarówno fizycznych, jak i psychicznych, z pewnością masz szansę na podjęcie się owej profesji.

 

Zawód Strażak

Strażak to funkcjonariusz państwowy, którego podstawowym zadaniem jest niesienie pomocy ludziom, których życie lub zdrowie są zagrożone. Wraz z rozwojem technologii, praca wykonywana przez strażaków ewoluowała, a zakres obowiązków rozszerzył się. Strażacy nie tylko gaszą pożary, lecz są wykwalifikowanymi ratownikami, których wspomaga specjalistyczny sprzęt. Nie zmienił się jednak charakter zawodu strażaka ? zawodu z powołania, któremu przyświeca bezinteresowna pomoc potrzebującym.

Zawód strażaka to profesja o bardzo wysokim ryzyku zawodowym, na co wpływają czynniki związane m.in. z zanieczyszczeniem lub brakiem powietrza, wysoką temperaturą, substancjami chemicznymi oraz wszelkimi urazami fizycznymi oraz psychicznymi.

Predyspozycje

 • Odwaga
 • Chęć niesienia pomocy
 • Bezinteresowność
 • Wytrwałość
 • Zdolność do poświęceń
 • Silna psychika
 • Umiejętność pracy w stresie
 • Zdolność pracy w zespole
 • Obowiązkowość
 • Precyzja i dokładność

 

Zadania zawodowe

 • Działania ratowniczo-gaśnicze w czasie pożarów.
 • Przeprowadzanie działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków drogowych i innych.
 • Ewakuacja osób i zwierząt ze wszelkich miejscach, które zagrażają życiu i zdrowiu.
 • Udzielanie pomocy medycznej.
 • Likwidowanie zagrożeń drogowych, chemicznych, wodnych, ekologicznych, radiologicznych itd. i ich skutków.
 • Usuwanie czynników zagrażających życiu i zdrowiu (np. usuwanie niebezpiecznych sopli z dachów).
 • Ratownictwo wysokościowe.
 • Współpraca z innymi służbami ratowniczymi.
 • Zabezpieczenie miejsc wypadków.
 • Edukacja społeczeństwa.
 • Kontrolowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 • Dbanie o sprzęt i wyposażenie jednostek pożarniczych.
 • Utrzymywanie sprawności fizycznej pozwalającej na wykonywanie zawodu.

 

Wykształcenie

Istnieją dwie ścieżki, które należy przebyć, aby zostać strażakiem. Pierwszą z nich jest przyjęcie do służby przygotowawczej. Od kandydatów wymaga się: polskiego obywatelstwa, niekaralności, co najmniej średniego wykształcenia oraz określonych predyspozycji fizycznych i psychicznych. Kandydat poddawany jest specjalistycznym badaniom oraz próbom wysiłkowym w celu sprawdzenia, czy spełnia określone wymogi. Ponadto, komisja rekrutacyjna przyznaje punkty za dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia, np. prawo jazdy, udział w szkoleniach i zawodach pożarniczych, patent płetwonurka i inne przydatne w tym zawodzie umiejętności.

Drugą ścieżką umożliwiającą podjęcie pracy jest ukończenie służby kandydackiej, którą pełni się w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej (Centralna Szkoła Państwowa Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ? ich absolwenci otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta lub Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie ? kształcąca inżynierów i młodszych kapitanów pożarnictwa).

 

Rynek pracy

Strażak znajduje zatrudnienie w jednostkach straży pożarnej, które dają możliwości dalszego kształcenia i zdobywania nowych kwalifikacji oraz wyższych stopni.

 

Ile zarabia strażak?

Według firmy Sedlak&Sedlak miesięczne wynagrodzenie strażaka wynosi 2 798 zł. Zarobki 50% strażaków wahają się od 2 300 zł do 3 360 zł. Premia stanowi średnio 5% pensji całkowitej strażaka, natomiast 95% to płaca podstawowa. Część strażaków otrzymuje również benefity.

 

Opinie o zawodzie

?Niesamowita praca, którą docenia społeczeństwo, doceniają ludzie i dziękują nam po każdej akcji. Niestety niezwykle niebezpieczna i obciążająca, a pieniądze jak na służbę mundurową marne (…). Praca dająca niesłychaną satysfakcję i poczucie przydatności dla społeczeństwa (…). Jeśli nie wybrało się tej pracy „z powołania”, z pasji, jeśli nie będzie się świadomym tego, że mimo wszystko niesiemy ludziom pomoc to nie zabawimy długo na tym stanowisku.”

 

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook