studia w Rosji

Studia w Rosji

Fascynuje Cię rosyjska kultura i zwyczaje? Chciałbyś nauczyć się języka rosyjskiego i poznać wschodnią gościnność? Zastanawiasz się, czy warto wyjechać na studia do Rosji? Poniżej prezentujemy, jak wyglądają studia w tym kraju.

Rosyjskie uczelnie wyższe to uniwersytety, akademie i instytuty. W Federacji Rosyjskiej, podobnie jak w innych byłych republikach radzieckich, studia rozpoczyna się w wieku 17 lat. Uczeń po zdaniu matury może kontynuować naukę albo iść od razu do pracy. Jeśli mężczyzna nie wybierze żadnej z tych możliwości, idzie do wojska, dlatego bardzo wielu mężczyzn decyduje się na studia wyższe.

Podobnie jak w Polsce, od początku lat 90. liczba studentów podwoiła się. Zwiększyła się także liczba uniwersytetów i prywatnych szkół wyższych. Do 2009 roku każda uczelnia przeprowadzała własne egzaminy wstępne. Obecnie przepustką na studia jest jednolity egzamin państwowy na koniec szkoły średniej. W Rosji funkcjonuje system boloński (system studiów dwustopniowych, opartych na dwóch cyklach kształcenia: licencjat – magister).

Odpowiednikiem polskich studiów magisterskich są 5- lub 6-letnie ?studia specjalistyczne?, po których uzyskuje się tytuł specjalisty. Dodatkowe 2 lata studiów pozwalają zdobyć tytuł magistra. Jeśli ktoś chce krócej studiować, może wybrać 4-letnie studia wyższe, po których otrzymuje tytuł bakałarza, będący odpowiednikiem polskiego licencjata. Po studiach magisterskich można kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub podjąć trwające 2-4 lata studia doktoranckie, które kończą się zdobyciem tytułu ?kandydata nauk?. Rok akademicki rozpoczyna się 1 września, a kończy 30 czerwca.

Studenci w Rosji odpoczywają tylko przez miesiąc w wakacje, w sierpniu, ponieważ lipiec to czas badań i praktyk studenckich. Do najbardziej znanych rosyjskich uczelni wyższych należą: Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M. B. Łomonosowa, Państwowy Uniwersytet w Saint-Petersburgu, Irkucki Państwowy Uniwersytet. Przed rozpoczęciem studiów w Rosji trzeba spełnić szereg formalności, w tym zdać test ze znajomości języka rosyjskiego, złożyć odpowiednie wnioski i podania, przeprowadzić badania na AIDS.

Uczelnie publiczne nie pobierają opłat za czesne w trybie dziennym. Najbardziej znane rosyjskie uczelnie należą do jednych z najlepszych w świecie i najdroższych. Za zarządzanie czy ekonomię na uczelni prywatnej lub w trybie niestacjonarnym na publicznej trzeba zapłacić nawet 25 tys., niewiele mniej, ok. 20 tys., za politykę światową, procesy globalne i medycynę. Lingwistyka może kosztować od 18 tys.- 29 tys.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook