kierunek geografia (fot.morguefile.com)kierunek geografia (fot.morguefile.com)

Kierunek: Geografia

Geografia to nauka, która obejmuje ogromny obszar badawczy. Jest idealnym kierunkiem dla osób o różnorakich zainteresowaniach ? którym uda się odnaleźć w licznych działach geografii, zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, człowiekiem oraz środowiskiem geograficznym regionów.

 

Kierunek Geografia

Geografia jest dyscypliną zaliczającą się do nauk ścisłych, która bada zjawiska oraz procesy fizyczne i społeczne jakie występują w środowisku geograficznym. Geografia dzieli się na wiele działów, wśród których znajdują się między innymi: biogeografia, hydrologia, glacjologia, klimatologia, meteorologia, geografia historyczna, geografia religii, geografia kultury, geografia rolnictwa i wiele innych.

 

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem jest osoba o wszechstronnych zainteresowaniach ? od przemysłu, po religię, kulturę czy też typowe elementy środowiska, takie jak pogoda, klimat, ukształtowanie terenu itd. i której nie straszna fizyka, chemia, biologia oraz matematyka. Ważne jest także, aby przyszły student cechował się dokładnością i potrafił działać w grupie.

 

Rekrutacja

Geografię można studiować na uczelniach publicznych i prywatnych, na I, II oraz III stopniu, w trybie stacjonarnym bądź zaocznym.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

 • geografia
 • biologia
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • chemia
 • język obcy nowożytny

 

Program studiów

Przykładowe przedmioty z jakimi można się spotkać na studiach:

 • astronomiczne podstawy geografii
 • ekonomia
 • ewolucja Ziemi
 • fizyka w naukach o Ziemi
 • geologia
 • kartografia i topografia
 • matematyka w naukach o Ziemi
 • podstawy geologii
 • biogeografia
 • chemia środowiska przyrodniczego
 • ćwiczenia terenowe
 • geografia polityczna
 • gleboznawstwo
 • meteorologia i klimatologia
 • nowoczesna metody monitoringu klimatu i ich zastosowania
 • turystyka we współczesnym świecie
 • jeziora kuli ziemskiej
 • kras i jaskinie w europie
 • geografia regionalna świata
 • planowanie i gospodarka przestrzenna

Specjalności

Przykładowe specjalności oferowane przez różne uczelnie w kraju:

 • geografia fizyczna
 • geografia przestrzenna
 • turystyka,
 • nauczanie geografii i przyrody
 • hydrologia, meteorologia i klimatologia,
 • geografia z historią
 • ochrona i gospodarowanie środowiskiem
 • geografia z geoturystyką
 • geograficzne systemy informacyjne
 • hydroklimatologia
 • rekonstrukcja środowiska geograficznego
 • eksploracja obszarów polarnych i górskich

Perspektywy zawodowe

Absolwencie geografii mogą zostać zatrudnieni jako nauczyciele, eksperci w ośrodkach badawczych i w administracji państwowej oraz samorządowej, konsultanci w dziedzinie gospodarki, planów zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.

 

Karolina Macha

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook