kierunek informatyka dla humanistów (fot.morguefile.com)kierunek informatyka dla humanistów (fot.morguefile.com)

Kierunek: Informatyka dla humanistów

Informatykę dla humanistów stworzono z myślą o absolwentach humanistycznych studiów licencjackich. Jeśli chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę o obsługę licznych programów komputerowych i baz danych, dzięki którym staniesz się cenniejszym pracownikiem na rynku pracy ? ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

 

Kierunek informatyka dla humanistów

Informatyka dla humanistów dotyczy szeroko rozumianych relacji między informatycznymi technologiami komunikacyjnymi oraz światem społecznym. Badaczy interesuje przede wszystkim wpływ informatycznych technologii komunikacyjnych na zmiany, jakie zachodzę w społeczeństwie oraz psychologii. Ponadto badane jest także oddziaływanie zjawisk społecznych na systemy informatyczne i komunikacyjne.

 

Idealny kandydat

informatyka dla humanistow(for.morguefile.com)

Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które mają licencjat z zarządzania, ekonomii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, biologii, politologii lub pokrewnych kierunków. Uczelnie nie wymagają od kandydatów umiejętności technicznych i zdolności matematycznych czy fizycznych.

 

Rekrutacja

Informatykę dla humanistów można studiować na kilku prywatnych uczelniach w Polsce, tylko na drugim stopniu, w trybie dziennym bądź zaocznym.

Kandydaci muszą mieć ukończone studia pierwszego stopnia a następnie przejść rozmowę kwalifikacyjną z prodziekanem i/lub wybranymi przez niego osobami.

 

Program studiów

informatyka dla humanistow minitor(fot.morguefile.com)Wybrane przedmioty:

 • warsztaty programistyczne
 • technologie sieciowe ? społeczeństwo ? kultura
 • bazy danych
 • wstęp do informatyki
 • metodologia badań społecznych
 • modelowanie systemów informacyjnych
 • sieci społeczne
 • systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • statystyczna analiza danych w praktyce
 • komunikacja Człowiek-Komputer
 • technologie Internetowe
 • symulacja Komputerowa Zjawisk Społecznych
 • techniki gier eksperymentalnych
 • gry komputerowe a zjawiska społeczne
 • wykład blokowy
 • analityka biznesowa (Business Analytics)
 • e-commerce
 • prawo w społeczeństwie informacyjnym

 

Specjalności

 • informatyka społeczna
 • technologie społeczeństwa informacyjnego
 • informatyka finansowo bankowa
 • informatyka w administracji publicznej

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci informatyki dla humanistów będą mogli znaleźć pracę w: mediach elektronicznych, firmach badającymi rynek, agencjach marketingu elektronicznego, przedsiębiorstwach informatycznych projektujących oraz realizujących aplikacje społecznościowe.

 

Karolina Macha

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook