Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji (Fot.freedigitalphotost.net)

Kierunki studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Absolwent tego kierunku uzyskuje zaawansowaną wiedzę  z inżynierii produkcji oraz zarządzania. Jest przygotowany do kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Jest to interdyscyplinarny kierunek łączący przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny: budowy maszyn, budownictwa, inżynierii chemicznej, elektrotechniki i elektroniki, rolnictwa, transportu, towaroznawstwa, ochrony środowiska i innych z przygotowaniem w zakresie organizacji, zarządzania, prawa i finansów.

Idealny kandydat

W związku z tym, iż zawód ten wiąże się z dużą odpowiedzialnością, od przyszłych kandydatów wymaga się fachowości i rzetelności w działaniu. Dodatkowo ceniona jest umiejętność logicznego myślenia, podejmowania szybkich decyzji oraz dobra komunikacja z innymi osobami. Co więcej, Waszą piętą Achillesa nie może być matematyka .

Rekrutacja

Zarządzanie i inżynierię produkcji można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w systemie studiów I, II i III stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji to język polski, język obcy oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki i WOS-u.

Program nauczania

Przedmioty nauczania realizowane na zarządzaniu i inżynierii produkcji:

 • finanse i rachunkowość
 • rachunek kosztów dla inżynierów
 • badania operacyjne
 • zarządzanie produkcją i usługami
 • zarządzanie personelem
 • zarządzenie strategiczne
 • zarządzanie jakością
 • marketing
 • wprowadzenie do techniki
 • ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska
 • materiałoznawstwo
 • podstawy projektowania inżynierskiego
 • podstawy automatyzacji
 • procesy i techniki produkcyjne

Specjalizacje i specjalności

Przykładowe specjalności realizowane na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • ekoinżynieria,
 • systemy informatyczne zarządzania,
 • systemy produkcyjne,
 • zarządzanie jakością,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie,
 • zarządzanie systemami produkcyjnymi,
 • informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji,
 • inżynieria produkcji w ekorozwoju,
 • zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle,
 • zarządzanie produkcją i jakością,
 • doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych,
 • inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym,
 • komputerowa integracja wytwarzania,
 • sterowanie systemami przemysłowymi,
 • technologie informatyczne w  inżynierii produkcji,
 • zarządzanie inżynierskie,
 • ekoenergetyka,
 • inżynieria produkcji żywności,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria bioproduktów,
 • zarządzanie procesami produkcji.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji a rynek pracy

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w przemyśle elektro-maszynowym, zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego, hurtowniach materiałów, firmach doradczych i audytorskich oraz w instytucjach naukowo-badawczych.

 

J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook