Kierunek Doradztwo filozoficzne i coaching (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunki studiów: Doradztwo filozoficzne i coaching

Ludzie coraz częściej borykają się z problemami natury egzystencjalnej – również osoby pracujące. Dlatego też pomocną ręką w firmie może okazać się specjalista ds. doradztwa filozoficznego i coachingu. Chcecie wiedzieć dlaczego?

 

Doradztwo filozoficzne i coaching

Program łączy filozofię praktyczką z coachingiem i psychologią. Studia skierowane są przede wszystkim do osób, które pragną pracować z ludźmi nad ich rozwojem świadomości i potencjału twórczego.

Kierunek nastawiony jest na kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej, racjonalnego podejmowania decyzji, wieloaspektowego podejścia do problemów, harmonizowania życia zawodowego i osobistego oraz wspierania rozwoju osób i organizacji.

 

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem jest osoba, które fascynuje się psychologią i filozofią. Nie da się ukryć iż kierunek skierowany jest raczej do humanistów. Cechy charakteru, które mogą pomóc w ukończeniu tych studiów i znalezieniu pracy to empatia, umiejętność rozmowy, podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz działania w stresie.

 

Rekrutacja

Doradztwo filozoficzne i coaching można studiować na Uniwersytecie Śląskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w systemie studiów I stopnia. Niebawem otwarty zostanie także II stopień studiów.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji to język polski, język obcy i matematyka.

 

Program nauczania

Przedmioty realizowane na tym kierunku:

  1. blok psychologiczny: psychologia ogólna, psychologia społeczna, psychologia emocji i motywacji, trening interpersonalny,
  2. blok filozofii praktycznej: filozoficzne wzorce sztuki życia, etyka ogólna, etyka biznesu i etyki zawodowe, aksjologia i prakseologia,
  3. blok filozofii teoretycznej: podstawy filozofii, modele racjonalności,
  4. blok logiczny: podstawy logiki, warsztaty mediacyjne, sztuka argumentacji i techniki manipulacyjne,
  5. blok doradztwa i coachingu: teorie kształtowania postaw, dialogiczne modele relacji interpersonalnych, teorie coachingu, zarządzanie zasobami ludzkimi, warsztaty coachingowe, estetyka przekazu,
  6. blok społeczno-antropologiczny: antropologia filozoficzna i kulturowa, filozofia polityki.

 

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji i specjalności na tym kierunku.

 

Doradztwo filozoficzne i coaching a rynek pracy

Absolwenci tego kierunku znajdą pracę jako coach:

  • rozwoju osobistego,
  • kariery,
  • biznesu.

Mogą zostać także pracownikiem działu HR, doradcą egzystencjalnym, opiniodawcą etycznym dla firm, spokesman?em, brokerem informacji, mediatorem oraz specjalistą do spraw kultury firmy.

 

J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook