Kierunek studiów Inżynieria medyczna (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Inżynieria medyczna

Interesujecie się branżą medyczną i chcielibyście wprowadzać na rynek nowe technologie, które mogą odmienić świat medycyny? Kierunek Inżynieria medyczna może w tym pomóc.

 

Opis kierunku

Inżynieria medyczna łączy w sobie wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowania w praktyce medycznej. Studia stanowią uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny naukowe związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.

W branży medycznej nadal brakuje m.in. specjalistów obsługujących i nadzorujących nowoczesną, wysoce zinformatyzowaną aparaturę medyczną, pracowników, którzy posiadają wiedzę z zakresu możliwości wykorzystywania urządzeń mechanicznych w leczeniu i diagnozowaniu pacjentów.
Radosław Skiba ? dyrektor Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie.

 

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem jest osoba zafascynowana nową technologią i branżą medyczną. Przyda się również doskonała wiedza biologiczna i matematyczna.

 

Rekrutacja

Kierunek dostępny na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej. Są to studia I stopnia, jednak planowane jest uruchomienie studiów II stopnia.

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek inżynieria medyczna pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka lub fizyka i astronomia.

 

Program zajęć

Poniżej przykładowe przedmioty nauczania:

 • Wstęp do baz danych / Systemy przechowywania i archiwizacji danych
 • Wprowadzenie do systemu LaTex/Wstęp do programowania
 • Narzędzia wspomagania obliczeń inżynierskich / Technologia informacyjna
 • Grafika komputerowa / Modelowanie komputerowe
 • Podstawy akustyki i ochrona słuchu / Podstawy akustyki i protezowanie słuchu
 • Podstawy chirurgii / Podstawy ortopedii
 • Technologie materiałowe w technice / Technologie materiałowe w medycynie
 • Podstawy biomechaniki z elementami CAD/MES / Metody numeryczne w biomechanice
 • Podstawy kardiologii / Podstawy neurologii
 • Systemy kontrolno-pomiarowe / Elementy statystyki i opracowanie danych pomiarowych
 • Laboratorium: optyka geometryczna i falowa / Laboratorium: Elektromagnetyzm
 • Metrologia medyczna / Metrologia współrzędnościowa
 • Podstawy diagnostyki technicznej / Podstawy diagnostyki medycznej
 • Komputerowe modelowanie struktur anatomicznych / Modelowanie 3D-CAD implantów
 • Elementy fizyki jądrowej, ochrona radiologiczna / Promieniowanie w medycynie
 • Kriogenika/Fizyka ośrodków ciągłych

 

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji i specjalności na tym kierunku.

 

Rynek pracy

Wybrane możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne aparatury medycznej,
 • firmy komputerowe zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę,
 • placówki służby zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym instytucje umożliwiających funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach i chorobach,
 • instytucje badawczo-rozwojowe.

 

 

J.Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook