efektywna nauka do matury (fot. freedigitalphotos.net)

Maturalne strategie uczenia się, cz. 2

W części 1. poznałeś dwie pierwsze strategie opracowane przez CKE. W tym artykule przedstawiamy cztery kolejne, czyli ?Rozważ Wszystkie Czynniki?, ?Skutki i Następstwa?, ?Inne Punkty Widzenia? oraz ?Zbadaj Obie Strony?.

 

Rozważ Wszystkie Czynniki (RWC)

Strategia Rozważ Wszystkie Czynniki pozwala spojrzeć na jakiś problem, dane zagadnienie, materiał do nauczenia się, zadanie w szerokim kontekście. Polega na sporządzaniu szerokiej listy czynników (okoliczności, uwarunkowań) przedmiotowego zagadnienia. Im lista dłuższa, tym więcej można się dowiedzieć o danym problemie, lepiej go poznać, a przez to znaleźć lepsze rozwiązanie. W tej strategii nie chodzi o to, aby wartościować zgromadzone czynniki (na bardzo ważne i mniej ważne), a o to, aby ich jak najwięcej zgromadzić. Liczy się ilość czynników, a nie ich jakość. Do czego możemy wykorzystać strategię RWC? Na przykład do omawiania różnych okoliczności działania postaci literackiej.

 

Skutki i Następstwa (SiN)

Strategia Skutki i Następstwa, w odróżnieniu od poprzedniej, bada nie tylko skutki problemu, ale też zmusza nas do oceny tych skutków, wyciągania wniosków z podjętych decyzji, badania konsekwencji jakiegoś działania. Nie liczy się jedynie to, jakie są możliwe rozwiązania w danej sytuacji, jak w przypadku strategii RWC, ale też, co za sobą poniosą te rozwiązania. Strategia ta jest szczególnie przydatna, jeśli musimy się zdecydować na jakieś rozwiązanie problemu. Spojrzenie na następstwa działania pozwala wybrać najlepsze rozwiązanie, a tym samym uniknąć porażki i konsekwencji złego wyboru. Strategię tę można wykorzystać zarówno podczas nauki w szkole, jak i przy podejmowaniu decyzji w codziennym życiu. Zanim się na coś zdecydujesz, zastanów się, jakie będą tego skutki i następstwa, a unikniesz wielu przykrych sytuacji.

 

Inne Punkty Widzenia

Strategia Inne Punkty Widzenia jest dość trudnym narzędziem uczenia się, ponieważ wymaga od nas, abyśmy przestali skupiać się wyłącznie na własnym punkcie widzenia, ale przede wszystkim uwzględniali poglądy innych ludzi. Ważne jest myślenie o tym, co oni rzeczywiście sądzą o jakiejś sprawie, a nie o tym, co według nas powinni sądzić. Spojrzenie na jakieś zagadnienie z różnych punktów widzenia pozwoli nam dostrzec, jak często nasze wyobrażenie na temat tego, co ktoś uważa albo powinien uważać, jest całkowicie odmienne od jego prawdziwych poglądów. Dzięki tej strategii możemy postawić się w sytuacji innych ludzi. Stosując strategię IPW, należy wykonać dwie czynności. Najpierw sporządzić listę osób, których dotyczy konkretna sprawa. A potem spróbować spojrzeć na problem oczami tych ludzi. Aby ta strategia przyniosła pożądany efekt, koniecznie trzeba zapomnieć o własnych interesach. Priorytetem jest tutaj cudzy punkt widzenia. Kiedy można stosować IPW? Na przykład na egzaminie. Właśnie wtedy musimy pomyśleć o tym, jakie oczekiwania ma wobec nas egzaminator, a nie tylko o tym, co my chcemy mu przekazać.

 

Zbadaj Obie Strony

Strategia Zbadaj Obie Strony, w skrócie ZOS, każe nam porzucić subiektywne myślenie, a podążać zawsze w stronę obiektywizmu. W każdym rozważanym zagadnieniu należy, jak mówi sama nazwa, zbadać obie jego strony. Tę strategię można wykorzystać podczas dyskusji. Nie chodzi tylko o to, aby odnaleźć słabe punkty naszego rozmówcy, ale też odkryć to, co chce on przed nami nieraz ukryć. W ten sposób uda nam się obiektywnie poznać jakiś problem. W przeciwieństwie do strategii IPW w strategii ZOS możemy mieć własny punkt widzenia, nie musimy się go wyrzekać, ale zanim go przedstawimy rozmówcy, powinniśmy najpierw dobrze poznać zdanie dyskutanta, a dopiero potem przedstawić swoją opinię na temat omawianego zagadnienia. Dzięki tej strategii uczymy się, że ten sam problem może być zupełnie inaczej postrzegany przez dwie osoby, a co za tym idzie, mogą istnieć dwa różne jego rozwiązania i niekoniecznie to nasze musi być najlepsze.

Źródło: Mariusz Malinowski, Uczę się i ? umiem! (Biuletyn maturalny, www.cke.edu.pl)
Anna Szcześniak

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook