Rozprawka(fot.freedigitalphotos.net)Rozprawka(fot.freedigitalphotos.net)

Jak napisać rozprawkę maturalną?

 

 

Ostatnie zadanie na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym polega na napisaniu wypracowania argumentacyjnego – rozprawki problemowej lub interpretacji utworu poetyckiego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak napisać idealną rozprawkę – koniecznie zapoznaj się z tym artykułem! 

Żadne zadanie nie jest przypadkowe. Rozprawka ma pomóc w ocenie umiejętności analizowania i interpretacji tekstów kulturowych ? utworów literackich, filmów, obrazów ? oraz nawiązywania do kontekstów literackich i kulturowych.

Budowa rozprawki

Pamiętaj – każda rozprawka musi składać się z trzech elementów:

 • wstępu,
 • rozwinięcia,
 • zakończenia.

We wstępie powinieneś wprowadzić czytelnika w tematykę swojej pracy, którą rozwiniesz w dalszej części. Należy również zachęcić do przeczytania całego tekstu i przedstawić stosunek autora do problemu podanego w temacie wypracowania.

Rozwinięcie to główna i najdłuższa część rozprawki. Musisz w nim zawrzeć argumenty ? czyli dowieść o słuszności przyjętego stanowiska, najlepiej w formie tezy albo hipotezy. Argumenty powinny być przekonujące, oparte na faktach i podane we właściwej formie językowej i odpowiedniej kolejności.

W zakończeniu należy zaś podsumować podane wcześniej rozważania i nakłonić czytelnika do przemyśleń nad ukazanym problemem.

Zadanie maturalne

Zadanie na egzaminie zawiera polecenie i załączony do niego utwór literacki ? epicki bądź dramatyczny. Samo polecenie składa się zaś z pytania, w którym ujęto problematykę, określenia, co powinieneś zrobić i wskazania, do jakiego materiału należy się odwoływać. W każdym poleceniu jest także zaznaczone, ile słów powinna mieć praca (zawsze minimum 250 słów).

Przykładowe polecenie: Wolna wola człowieka czy siły od niego niezależne ? co przede wszystkim decyduje o ludzkim losie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. (Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym 2015).

Rozprawka wymaga od Ciebie:

 • zrozumienia dołączonego do zadania utworu literackiego,
 • określenia własnego stanowiska odnośnie problematyki ukazanej w poleceniu zadania i załączonym tekście literackim,
 • uargumentowania swojego stanowiska,
 • odwołania się do zamieszczonego utworu literackiego i innych wybranych tekstów kultury.

Pamiętaj, aby:

 • nie odczytywać tekstów literackich dosłownie,
 • nie streszczać utworu, tylko interpretować go,
 • dokładanie przeczytać i zanalizować temat i dołączony do zadania tekst,
 • nie popełnić błędów rzeczowych, ortograficznych, interpunkcyjnych,
 • odwołać się do kontekstów literackich i kulturowych,
 • napisać rzeczowy wstęp,
 • uporządkować tok rozważań,
 • tworzyć przejrzyste wypowiedzi z odpowiednimi argumentami,
 • stosować cytaty, motta, puenty.

 

Pobierz poradnik w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

K. Macha, źródło: CKE

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook