Zmiany na maturze(fot.freedigitalphotos.net)Zmiany na maturze(fot.freedigitalphotos.net)

Nowa matura – co się zmieniło?

Centralna Komisja Egzaminacyjna postanowiła wprowadzić pewne zmiany na egzaminie maturalnym od 2015 roku.

 

Zobacz, co dokładnie się zmieniło dla kolejnych roczników!

  1. Maturzyści, poza obowiązkowymi egzaminami ustnymi (język polski i język obcy nowożytny) i pisemnymi ( język polski, język obcy nowożytny i matematyka) na poziomie podstawowym, będą musieli zdać jeszcze jeden, wybrany przez siebie, przedmiot na poziomie rozszerzonym. Przedmiot ten jednak nie ma progu zaliczeniowego.
  2. Co zrobić w ostatni weekend przed maturą? (fot.freedigitalphotos.net)Na egzaminie ustnym z języka polskiego nie będzie już prezentacji na wybrany temat. Maturzyści będą losować polecenie i tekst kulturowy ? takim tekstem może być fragment lektury, dramatu, wiersz, obraz, plakat reklama itd. Zdający będzie musiał przygotować wypowiedź, a następnie rozmawiać z komisją egzaminacyjną.
  3. Wypracowania z języka polskiego (w części pisemnej) nie będą już oceniane według klucza. Dla osoby oceniającej ważne będzie całe wypracowanie, a przede wszystkim sposób myślenia maturzysty oraz konstrukcja wypowiedzi.
  4. Wyniki z egzaminów pisemnych będą podane na świadectwie maturalnym w procentach, ale również i w skali centylowej ? dzięki której posiadacz świadectwa dowie się, ilu zdającym udało się zdobyć tyle samo bądź mniej punktów.
  5. Będzie również możliwość zdawania języka angielskiego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym, co można zawdzięczać zmianom w podstawie programowej nauczania.
  6. Zmiany nastąpią także na egzaminie maturalnym z matematyki. Osoby, które zdecydują się zdawać ten przedmiot jako egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym spotkają się z szerszym zakresem zagadnień. Maturzyści mogą spodziewać się m.in. zadania z całek.

Matura ustna z polskiego (fot.freedigitalphotos.net)Przez owe zmiany nowi maturzyści mają nieco więcej materiału do opanowania od swoich poprzedników. Ale celem tych nowości jest również ułatwienie zdającym studiowania w najbliższej przyszłości. Zdecydowanym plusem jest odejście od sztywnych reguł oceniania, jednak teraz maturzyści ? zamiast uczyć się wszystkiego na pamięć ? muszą poświęcić czas, przede wszystkim, na zrozumienie materiału.

 

K. Macha, źródło: CKE

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook