Kierunek nanobionżynieria (fot.freedigitalphotos.net)Kierunek nanobionżynieria (fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek: Nanobioinżynieria

Chciałbyś pracować w laboratoriach lub innych placówkach badawczych? Jesteś ścisłym umysłem? Interesują cię wynalazki i odkrycia technologiczne z dziedziny biologii? Sprawdź, czy młody i rozwijający się kierunek, jakim jest nanobioinżynieria, jest dla ciebie!

Kierunek nanobioinżynieria

Nanobioinżynieria jest nowym kierunkiem w Polsce, ale ma bardzo dobre perspektywy na rozwój. Jest to dziedzina przyszłościowa. Studia te przygotowują do sprawnego poruszania się w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i metod biologii eksperymentalnej.

Idealny kandydat

Studia te są przeznaczone dla osób, które interesują się biologią, chemią, fizyką i wiążą swoją przyszłość z karierą naukowca lub inżyniera. Najlepiej na tym kierunku będą się czuli ci, którzy lubią eksperymenty, wynalazki i innowacje techniczne.

Rekrutacja

System rekrutacji przebiega w standardowej formie. Brane są pod uwagę wyniki maturalne z:

 • Języka polskiego
 • Języka obcego nowożytnego
 • Matematyki
 • Do wyboru: biologia, chemia, fizyka

Program nauczania

W programie nauczania przewidziane są na początku przedmioty humanistyczne, czyli na przykład bezpieczeństwo i higiena pracy, ekonomia, język obcy (przez 4 semestry) i wychowanie fizyczne (przez 2 semestry). Później realizowane są ścisłe przedmioty: matematyka, fizyka, chemia, analiza instrumentalna, a na końcu najbardziej specjalistyczne, czyli z zakresu biologii eksperymentalnej, nanotechnologii, nanobiotechnologii i bioinżynierii. W trakcie edukacji należy również odbyć czterotygodniową praktykę.

Studia I stopnia trwają 3,5 lat i kończą się zdobyciem tytułu inżyniera.

Po tym kierunku możesz pracować na przykład w przemyśle farmaceutycznym (fot.freedigitalphotos.net)

Specjalizacje i specjalności

Na piątym semestrze studenci wybierają tzw. bloki kształcenia:

 • Blok I ? procesy biologiczne, wykonywanie eksperymentów na materiałach biologicznych, biologia molekularna, inżynieria genetyczna
 • Blok II ? praktyczne wykorzystywanie wiedzy matematycznej i fizycznej w aspekcie nano, tworzenie supernowych rozwiązań technologicznych

Rynek Pracy

Absolwenci tego kierunku posiadają kwalifikacje technologiczno-inżynieryjne w różnych gałęziach przemysłu związanych z bionanomateriałami i nanomateriałami. Zatrudnienie mogą znaleźć na przykład w:

 • Laboratoriach badawczo-rozwojowych
 • Przemyśle nanobiotechnologicznym
 • Przemyśle farmaceutycznym
 • Przemyśle rolno-spożywczym
 • Instytucjach nadzorczych i kontrolnych

Źródło: utp.edu.pl

A.Szczykutowicz

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook