kierunek fizjoterapia (fot. istockphoto.com)

Kierunek Fizjoterapia

Fizjoterapia to z języka angielskiego physical therapy, physioteraphy. Jest to pojęcie nierozerwanie związane z „rehabilitacją medyczną”. Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci. Celem fizjoterapii jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej.

 

Idealny kandydat

Praca fizjoterapeuty to przede wszystkim praca z ludźmi. Nie wystarczy jedynie znajomość ćwiczeń potrzebnych do polepszenia stanu pacjenta. Ważna jest również wrażliwość na innych ludzi, wytrzymałość, chęć niesienia pomocy innym.  Zatem dobry fizjoterapeuta to także dobry psycholog. Idealny kandydat posiada umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, którzy w większości przypadków nie potrafią pogodzić się z tym, co ich spotkało. Istotna jest tutaj empatia, szacunek dla drugiego człowiek i zrozumienie. Każdy pacjent jest inny i do każdego z nich trzeba umieć podejść w odpowiedni sposób. Duże znaczenie w tym zawodzie ma również tężyzna fizyczna. Często się zdarza, że ćwiczenia wykonywane z pacjentem wymagają od terapeuty dużego wysiłku fizycznego.

 

Rekrutacja

W zależności od wyboru uczelni należy zdawać następujące przedmioty dodatkowe na maturze:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka

 

Specjalizacje

Istnieje bardzo dużo specjalizacji na kierunku fizjoterapia:

 • Rehabilitacja medyczna,
 • Kosmetyka, pielęgnacja zdrowia i urody,
 • Rehabilitacja ruchowa,
 • Hipoterapia,
 • Sport niepełnosprawnych,
 • Fizjoterapia gerontologiczna,
 • Fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej,
 • Fizjoterapia w sporcie i odnowie biologicznej,
 • Rehabilitacja psychomedyczna,
 • Arteterapia,
 • Badania czynnościowe,
 • Balneologia,
 • Masaż limfatyczny,
 • Masaż relaksacyjny,
 • Metody specjalistyczne rehabilitacji,
 • Podstawy muzykoterapii,
 • Podstawy żywienia człowiek z elementami dietetyki,
 • Promocja zdrowia,
 • Terapia zajęciowa,
 • Turystyka i sport niepełnosprawnych,
 • Ustawodawstwo,
 • Terapia manualna.

 

Plan studiów

Przedmioty ogólne:

język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, filozofia, etyka, łacina

 

Przedmioty podstawowe:

anatomia prawidłowa człowieka, biologia medyczna, fizjologia, biochemia, biofizyka, biomechanika, kinezjologia, psychologia, pedagogika, patologia ogólna, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna

 

Przedmioty kierunkowe:

kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, fizjoterapia ogólna, kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, masaż leczniczy, podstawy fizjoterapii klinicznej, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, ochrona biologiczna, medycyna sportowa, zaopatrzenie ortopedyczne

 

Kształcenie w zakresie specjalności:

zajęcia kliniczne w klinikach i szpitalach, reumatologia, neurologia i neurochirurgia, ortopedia i traumatologia, choroby wewnętrzne (kardiologia i pulmonologia), pediatria, chirurgia onkologiczna, ginekologia i położnictwo, geriatria i psychiatria, intensywna terapia

 

Fizjoterapia a rynek pracy

Po ukończeniu fizjoterapii i zdobyciu wyższego wykształcenia na absolwentów tego kierunku czekają różne miejsca pracy. Fizjoterapeutów przyjmują publiczne i niepubliczne służby zdrowia, placówki oświatowe, zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej, szkoły wyższe, różnego typu placówki sportowe, hospicja oraz domy opieki.

 

J. Jankowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook