Kierunek Orientalistyka (fot. istockphoto.com)

Kierunek Orientalistyka

Orientalistyka to nauka o kulturach orientalnych: językach, literaturze, sztuce, historii, społeczeństwie, życiu codziennym i obyczajach, polityce, religii, filozofii itp. Na ogół przyjmuje się, że odnosi się do kultur Orientu, czyli Azji, Bliskiego Wschodu, ale często w obręb jej zainteresowania włącza się także kultury obszaru Sahelu i tzw. Czarnej Afryki.

 

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem na ten kierunek studiów jest osoba, która posiada filologiczne zacięcie. Bardzo łatwo i chętnie uczy się języków obcych. Dodatkowo w kręgu jego zainteresowań powinna być kultura Bliskiego Wschodu. Dzięki takim predyspozycjom kandydat na studia orientalistyczne będzie miał możliwość połączyć to co lubi- mianowicie dobrą znajomość wybranego języka z wiedzą o literaturze, kulturze, religii, a także problemach politycznych danego regionu.

 

Rekrutacja

Zainteresowanie kierunkami orientalistycznymi jest bardzo wysokie. Przykładowo na japonistykę kandyduje ok. 13 osób na jedno miejsce. Na arabistyce o jedno miejsce stara się mniej więcej 5 kandydatów.

 

Wymagania rekrutacyjne

Przedmioty obowiązkowe:
język polski  i język nowożytny na poziomie rozszerzonym

Przedmiot dodatkowy:
Kandydaci mają do wyboru drugi język nowożytny, lub język łaciński i kultura antyczna, historia, geografia, filozofia, lub wiedza o społeczeństwie. Można również wybrać historię sztuki, lub historię muzyki.

 

Specjalności

 • afrykanistyka
 • arabistyka i islamistyka
 • egiptologia
 • hebraistyka
 • iranistyka
 • japonistyka
 • koreanistyka
 • kultura Wschodu starożytnego, asyriologia i hetytologia
 • mongolistyka i tybetologia
 • sinologia (inaczej chinoznawstwo)
 • turkologia i turkmenistyka

 

Plan studiów

Plan studiów prowadzony jest w zależności od wybranej specjalizacji. W każdym razie na wszystkich kierunkach możecie się spotkać z zajęciami praktycznej nauki języka, wiedzy o języku i komunikacji, wiedzy o literaturze i kulturze wybranego obszaru językowego, wiedzy o akwizycji i nauce języków, językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa.

Przykładowo na kierunku arabistyka spotkacie takie przedmioty: antropologia kultury, teoria kultury, dzieje świata arabskiego, literatura i kultura arabska, wiedza o religii i filozofii muzułmańskiej, wiedza o sztuce islamu, dzieje Afryki, zagadnienia społeczno-kulturowe Afryki.

 

Orientalistyka a rynek pracy

Absolwenci kierunków orientalistycznych mogą znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, w biurach podróży, w instytucjach kultury, jako znawcy kultury i sztuki Bliskiego Wschodu, instytucjach naukowo-badawczych, administracji i organizacjach pozarządowych, instytucjach biznesowych i mediach oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

J.Jankowska

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook