Kierunek - surdopedagogika (fot.wikimedia.org)Kierunek - surdopedagogika (fot.wikimedia.org)

Kierunek: Surdopedagogika

Jeśli jesteś cierpliwą, pełną empatii osobą, lubisz mieć kontakt z drugim człowiekiem i pragniesz nieść pomoc ? powinieneś zainteresować się kierunkiem surdopedagogika. Być może są to studia właśnie dla Ciebie!

Kierunek surdopedagogika

Obecnie surdopedagogikę można studiować w Polsce na kilku uczelniach. Są to studia wyłącznie podyplomowe, co oznacza, że zapisać się na nie mogą tylko osoby, które posiadają już tytuł licencjata bądź magistra.

Studenci surdopedagogiki zdobędą wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli pracować z uczniami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi. Absolwenci kierunki nauczą się:

 • prowadzenia edukacji i rehabilitacji z osobami z dysfunkcją słuchu;
 • komunikowania się z uczniami słabo słyszącymi i niesłyszącymi;
 • diagnozowania psychopedagogicznego;
 • tworzenia oraz przeprowadzania zajęć rewalidacyjnych itd.

Idealny kandydat

Kandydat powinien przede wszystkim cechować się odpowiedzialnością, wyrozumiałością, cierpliwością, empatią, spokojnym usposobieniem, powinien także czerpać radość z udzielania pomocy innym i lubić pracę z dziećmi i młodzieżą.

Rekrutacja

Studia są skierowane dla osób, które ukończyły co najmniej studia licencjackie bądź magisterskie – na kierunku pedagogika, arteterapia, pedagogika specjalna itd. lub ukończyły inne studia, ale posiadają przygotowanie pedagogiczne.

O wynikach rekrutacji decyduje zazwyczaj kolejność zgłoszeń. Warto tu także zaznaczyć, że każde studia podyplomowe są płatne. W przypadku surdopedagogiki koszt semestru może wynosić do 1500 zł.

Program studiów

Program może dotyczyć m.in. następujących zagadnień (w zależności od uczelni):

 • pedagogika specjalna,
 • terapia pedagogiczna,
 • surdologopedia,
 • język migowy,
 • psychologia uczenia i nauczania,
 • diagnoza i rehabilitacja wad słuchu,
 • teoria komunikacji i mowy,
 • surdopedagogika i prawne podstawy funkcjonowania osób z wadą słuchu itd.

Rynek pracy

Kierunek ten przeznaczony jest dla osób, które chciałby związać swoją przyszłość zawodową z pracą w szkole (podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej), w klasach specjalnych i integracyjnych, lub w innych miejscach, gdzie kształci się dzieci i młodzież z wadami słuchu.

 

 

 K. Macha

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook