Kierunek - tyflopedagogika (fot.wikimedia.org)Kierunek - tyflopedagogika (fot.wikimedia.org)

Kierunek: Tyflopedagogika

Jeśli marzysz o tym, aby w przyszłości zająć się nauczaniem i wychowywaniem niepełnosprawnych dzieci – koniecznie zapoznaj się z tym artykułem. Być może tyflopedagogika jest Twoim wymarzonym kierunkiem!

Kierunek Tyflopedagogika

Obecnie w Polsce można studiować tyflopedagogikę na kilku uczelniach. Są to studia wyłącznie podyplomowe, co oznacza, że zapisać się na nie mogą tylko osoby, które posiadają już tytuł licencjata bądź magistra.

Studenci tyflopedagogiki zdobędą wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli pracować z uczniami niewidzącymi bądź słabowidzącymi. Absolwenci kierunki nauczą się:

 • prowadzenia edukacji i rehabilitacji z wadami wzroku;
 • komunikowania się z uczniami słabowidzącymi lub niewidzącymi;
 • diagnozowania psychopedagogicznego;
 • tworzenia oraz przeprowadzania zajęć rewalidacyjnych itd.

Idealny kandydat

Kandydat powinien przede wszystkim cechować się odpowiedzialnością, wyrozumiałością, cierpliwością, empatią, spokojnym usposobieniem, powinien także czerpać radość z udzielania pomocy innym i lubić pracę z dziećmi i młodzieżą. Ważne jest również aby miał dobrą dykcję.

Rekrutacja

Studia są skierowane dla osób, które ukończyły co najmniej studia licencjackie bądź magisterskie – na kierunku pedagogika, arteterapia, pedagogika specjalna itd. lub ukończyły inne studia, ale posiadają przygotowanie pedagogiczne.

O wynikach rekrutacji decyduje zazwyczaj kolejność zgłoszeń. Warto tu także zaznaczyć, że każde studia podyplomowe są płatne. W przypadku Tyflopedagogiki koszt semestru może wynosić ok 1500 zł.

Program studiów

Program może dotyczyć m.in. następujących zagadnień (w zależności od uczelni):

 • pedagogika specjalna,
 • psychologia osób z niepełnosprawnością,
 • rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością,
 • diagnoza funkcjonalna osób niepełnosprawnych,
 • brajlowskie metody porozumiewania się,
 • orientacja w przestrzeni,
 • warsztaty z komunikacji interpersonalnej,
 • rehabilitacja widzenia,
 • prawne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 • praca opiekuńczo-wychowawcza z osobami niewidomymi i niedowidzącymi,
 • anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku itd.

Rynek pracy

Kierunek ten przeznaczony jest dla osób, które chciałby związać swoją przyszłość zawodową z pracą w szkole (podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej), w klasach specjalnych i integracyjnych, lub w innych miejscach, gdzie kształci się dzieci i młodzież z wadami wzroku.

 

 

K. Macha

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook