Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Kierunek stosunki międzynarodowe

Czym są stosunki międzynarodowe?

W każdym kraju współpraca z innymi państwami odgrywa olbrzymie znaczenie. Aby ta współpraca się układała się jak najlepiej, potrzebni są specjaliści nawiązujący i utrzymujący odpowiednie relacje międzynarodowe. Do tej roli doskonale przygotowują studia na kierunku stosunki międzynarodowe. Konieczna jest specjalistyczna wiedza, dlatego absolwent tego kierunku powinien orientować się w relacjach międzynarodowych dotyczących polityki, gospodarki, kultury. Jest to bardzo szeroko dziedzina nauki, która dodatkowo podlega ciągłym i dynamicznym zmianom. Na wskutek wejścia Polski do Unii Europejskiej współpraca z innymi państwami wzrosła i wszystko wskazuje na to, że tendencja ta będzie się zwiększać. Studia tego typu wydają się zatem przyszłościową inwestycją. Jakie jednak warunki musi spełniać kandydat na kierunek stosunki międzynarodowe?

Idealny kandydat

Nikogo zapewne nie zdziwi, że wśród najważniejszych umiejętności, jakimi powinien wykazywać się znawca stosunków międzynarodowych, jest posługiwanie się językami obcymi. Rozczarować się mogą jednak Ci, którzy myślą, że sam angielski okaże się wystarczający – dwa języki obce to minimum. Jeżeli więc nauka języków nie sprawia Ci większych problemów, jest to Twój zdecydowany atut.

Idealny kandydat na kierunek stosunki międzynarodowe to także osoba potrafiąca dyskutować, komunikować się z innymi, negocjować i przekonywać – ważne są więc umiejętności interpersonalne, dyplomatyczne, łatwość nawiązywania kontaktów, swoboda w komunikowaniu się z innymi.

Trudno wyobrazić sobie studenta stosunków międzynarodowych, a następnie dyplomatę, który nie lubi wyjeżdżać za granicę i nie jest ciekawy świata. Naturalnie absolwent tego kierunku poszukiwanie pracy nie musi ograniczać się do ambasad, jednak osoby nie lubiące zmieniać miejsc, ceniące sobie spokój i pracę biurkiem, powinny zastanowić się nad wyborem właśnie tego kierunku studiów.

Z pewnością cenne okażą się Wasze zainteresowania polityką i gospodarką międzynarodową – ważna jest orientacja w wielu zjawiskach, które rozgrywają się na arenie międzynarodowej oraz – co bardzie istotne – umiejętność analizowania tych zjawisk i problemów, wyciągania na podstawie ich obserwacji odpowiednich wniosków.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, dlatego w trakcie studiów będzie się od Ciebie wymagać zarówno wiedzy z nauk humanistycznych, politycznych, jak i ekonomicznych. Jeśli rozważasz stosunki międzynarodowe jako kierunek swoich studiów, pamiętaj, aby podszkolić się z matematyki!

Rekrutacja na stosunki międzynarodowe – jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przedmiotami kwalifikacyjnymi na stosunki międzynarodowe są najczęściej:

 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • WOS
 • matematyka

Program studiów

Na kierunku stosunki międzynarodowe w bloku przedmiotów ogólnych znajdziesz m.in. następujące przedmioty:

 • prawo
 • nauka o państwie
 • ekonomia
 • demografia
 • statystyka
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • funkcjonowanie UE
 • zarządzanie w biznesie międzynarodowym
 • geografia polityczna i ekonomiczna
 • polityka gospodarcza
 • międzynarodowe stosunki kulturalne
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • integracja europejska
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • globalizacja i regionalizacja
 • międzynarodowe rynki finansowe

Specjalności kierunku stosunki międzynarodowe

Istnieje wiele specjalności realizowanych na kierunku stosunki międzynarodowe. Oto wybrane z nich:

 • studia europejskie
 • biznes międzynarodowy
 • polityka i dyplomacja
 • polityka zagraniczna Polski
 • studia wschodnie
 • handel zagraniczny
 • amerykanistyka

Stosunki międzynarodowe a rynek pracy

Możliwości zawodowe absolwentów kierunku stosunki międzynarodowe są bardzo szerokie. Poszukiwania pracy można rozpocząć od:

 • placówek dyplomatycznych, konsulatów państw obcych w Polsce
 • firm public relation
 • instytucji krajowych i międzynarodowych, które zajmują się współpracą z zagranicą
 • mediów
 • jednostek administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną
 • ośrodków badawczych ds. stosunków międzynarodowych
 • instytucji i urzędów Unii Europejskiej
 • banków
 • agencji marketingowych
 • agencji finansowych
 • firm spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny
 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook