Analityka medyczna (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Analityka medyczna

Analityka medyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, czyli łączy ze sobą wiele dziedzin nauki związanych ze światem medycyny, farmacji, czy też biotechnologii.

Analityka medyczna

Zanim zdecydujecie się na ten kierunek studiów, powinniście wiedzieć, czym zajmuje się analityk medyczny. Otóż głównym celem pracy jest prawidłowe wykonywanie badań diagnostycznych zleconych przez lekarza.

Studia przygotowują do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zatem na studiach nauczycie się:

 • pobierać i przygotowywać materiał do badań,
 • stosować laboratoryjne algorytmy postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych,
 • wykonywać badania laboratoryjne przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych,
 • autoryzować i interpretować wyniki badań,
 • sugerować rozpoznanie określonej patologii lub jednostki chorobowej,
 • prowadzić i dokumentować wewnątrz- i zewnątrz laboratoryjną kontrolę jakości badań laboratoryjnych,
 • dokonywać oceny wartości diagnostycznej wyników badań,
 • rozwiązywać problemy diagnostyczne w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem na te studia, jest osoba, która już od małego lubiła zabawę w małego chemika. Wiedza z zakresu biologii i chemii nie może być Waszą piętą Achillesa, ponieważ to przede wszystkim od tych przedmiotów będzie zależało przyjęcie na studia.

Idealne cechy charakteru to spostrzegawczość, sumienność i dobra organizacja pracy. W laboratorium lepiej odnajdą się osoby ciche i spokojne, niż takie które nie potrafią usiedzieć zbyt długo w jednym miejscu. Jest to praca siedząca, która wymaga powtarzania wielokrotnie jednej i tej samej czynności.

Rekrutacja

Analitykę medyczną można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym), w systemie jednolitych studiów magisterskich oraz studiów I stopnia.

Przedmioty obowiązkowe podczas rekrutacji to w zależności od uczelni: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na tym kierunku studiów, to:

 •    anatomia,
 •     farmakologia,
 •     fizjologia,
 •     histologia,
 •     immunologia,
 •     kwalifikowana pierwsza pomoc,
 •     historia medycyny i farmacji,
 •     biologia i genetyka,
 •     biochemia,
 •     analiza instrumentalna,
 •     chemia (ogólna i nieorganiczna, analityczna, organiczna, fizyczna, kliniczna),
 •     biofizyka,
 •     immunopatologia,
 •     patofizjologia,
 •     patomorfologia,
 •     toksykologia,
 •     mikrobiologia,
 •     hematologia laboratoryjna,
 •     diagnostyka laboratoryjna,
 •     biologia molekularna,
 •     cytologia kliniczna,
 •     genetyka medyczna,
 •     serologia grup krwi i transfuzjologii,
 •     analityka ogólna i techniki pobierania materiału,
 •     diagnostyka izotopowa,
 •     statystyka,
 •     psychologia,
 •     socjologia,
 •     prawo medyczne.

Specjalności i specjalizacje

Kierunek ten jest realizowany bez podziału na specjalności

Analityka medyczna a rynek pracy

Analityk medyczny może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach diagnostycznych, w skład których wchodzą pracownie hematologii, biochemii, analityki, bakteriologii, , oraz jako odrębne, pracownia patomorfologii, serologii i pracownia sterydowa. Dodatkowo absolwenci analityki medycznej mogą szukać pracy m.in. w zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska, urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu medycyny laboratoryjnej, czy w szkolnictwie ? po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

 

Źródło: uczelnie.info.pl, academio.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook