Arabistyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Arabistyka

Arabistyka, to kierunek filologiczny z dziedziny orientalistyki. Zajmuje się badaniem języka arabskiego i jego dialektów, kultury, historii obszarów arabskojęzycznych, systemów religijnych i filozoficznych, literatury arabskiej, a także polityki, gospodarki oraz ekonomii.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem na ten kierunek studiów jest osoba zafascynowana krajami Bliskiego i Dalekiego Wschodu, która ma już wiedzę na ten temat i pragnie ją wciąż poszerzać dzięki nauce na uczelni wyższej.

W związku z tym, iż jest to kierunek filologiczny, kandydaci powinni mieć tak zwaną smykałkę do nauki języków obcych. Jeżeli ktoś z Was ma problemy z poznawaniem i zapamiętywaniem nowych słówek, a nauka języków obcych sprawia Wam trudność, to niestety nie jest to kierunek dla Was.

Idealnego kandydata powinna także cechować doskonała pamięć, chęć poznawani nowych kultur, oraz tolerancja na odmienność.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że nauczaniem języka arabskiego nie mogą zajmować się osoby z wyraźnymi wadami wymowy, z przewlekłą chorobą układu oddechowego, powodującą jego niewydolność, a także z uszkodzeniem narządu słuchu uniemożliwiającym kontakt słowny.

Rekrutacja

Arabistykę można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) stopnia.

Przedmioty obowiązkowe, wymagane podczas rekrutacji to język polski, matematyka i język nowożytny. Z dodatkowych przedmiotów warto zdać drugi język obcy.

Program studiów

Szczególny nacisk na tych studiach kładziony jest na nauczanie języka arabskiego oraz jego dialektów w stopniu umożliwiającym zarówno korzystanie z literatury i materiałów źródłowych, jak i praktyczną, codzienną komunikację językową w niezwykle zróżnicowanym świecie arabskim.

Przedmioty nauczania realizowane na arabistyce:

 •     arabska literatura klasyczna
 •     wybrany dialekt języka arabskiego
 •     drugi język orientalny (hebrajski, turecki, aramejski, mongolski)
 •     arabska literatura współczesna
 •     gramatyka opisowa języka arabskiego
 •     językoznawstwo
 •     podstawy gramatyki arabskiej
 •     historia języka arabskiego
 •     lektura tekstów arabskich i historia świata arabskiego

Specjalności i specjalizacje

Kierunek ten jest realizowany bez podziału na specjalności.

Arabistyka a rynek pracy

Oferty pracy uzależnione będą zapewne od aktualnej sytuacji na rynku handlu zagranicznego, czy też kontaktów kulturalnych z Bliskim Wschodem. Należy jednak uznać, że zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych tłumaczy będzie w najbliższych latach wzrastać.

Absolwenci arabistyki są zatrudniani m.in. w:

 • firmach i instytucjach utrzymujących stosunki z krajami arabskimi
 • mogą też liczyć na zatrudnienie jako tłumacze lub nauczyciele jęz. arabskiego.

 

 

Źródła: uczelnie.info.pl, academio.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook