Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Kierunek inżynieria środowiska

Czym jest inżynieria środowiska

Szeroko pojęta ochrona środowiska to problem bardzo aktualny i z pewnością takim długo pozostanie. Wiąże się to z coraz większą ingerencją człowieka w świat naturalny. Rozmaite działania ludzi sprawiają, że równowaga środowiska naturalnego jest zagrożona. Postępu cywilizacyjnego nie unikniemy, natomiast w związku z tym konieczna jest dodatkowa troska o ekologię. W dobie powszechnej industrializacji (uprzemysłowienia) zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się odnową środowiska naturalnego rośnie. Poza tym wymogi Unii Europejskiej, dotyczące standardów ekologicznych, także rosną. Odpowiedzią na takie właśnie zapotrzebowanie są studia na kierunku inżynieria środowiska. Ta techniczna dziedzina naukowa zajmuje się badaniem, oceną, zapobieganiem oraz naprawą skutków oddziaływań człowieka na środowisko. Absolwent tego kierunku studiów staje się specjalistą od rozwiązywania problemów związanych z ekologią. Ważna jest tutaj wiedza techniczna, bo to właśnie rozmaite technologie stosuje się w celu ochrony środowiska.

Idealny kandydat

Kierunek ma charakter interdyscyplinarny ? studiując inżynierię środowiska zgłębiamy nauki techniczne, matematykę, fizykę, chemię, biologię, informatykę.

Idealnego studenta tego kierunku powinna cechować zdolność analitycznego myślenia a także kreatywność.

Praca inżynieria środowiska bardzo często wiąże się z działaniami w terenie. Jeśli więc nie lubisz rutyny, nie wyobrażasz sobie siedzenia za biurkiem przez 8 godzin, ta praca może być dobrym wyborem.

Ważna jest umiejętność współpracowania z ludźmi, zdolności organizatorskie i przywódcze. Cenne mogą okazać się także takie cechy, jak: dokładność, punktualność, odpowiedzialność.

Studia przygotowują do zawodu inżynieria – licz się więc z tym, że wiele godzin spędzisz nad rozmaitymi projektami technicznymi, wymagającymi systematyczności i precyzji.

Rekrutacja na inżynierię środowiska ? jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przedmiotami kwalifikacyjnymi na inżynierię środowiska są najczęściej:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • biologia, matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia (do wyboru)

Kierunek inżynieria środowiska – program studiów

Jak sama nazwa kierunku wskazuje, wśród przedmiotów na inżynierii środowiska znajdziemy wiele, mających charakter techniczny, ścisły i biologiczny, np.:

 • technologie środowiskowe
 • technika cieplna
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • mechanika płynów
 • podstawy geodezji i kartografii
 • materiałoznawstwo
 • geologia i hydrologia
 • urbanistyka i planowanie przestrzenne
 • geometria wykreślna i grafika inżynierska

Specjalności kierunku inżynieria środowiska

Przykładowe specjalności kierunku inżynieria środowiska:

 • inżynieria wodna i sanitacja wsi
 • ochrona powietrza
 • gospodarka wody i ścieków
 • sieci i instalacje sanitarne
 • gospodarka odpadami
 • ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • gleboznawstwo i rekultywacja
 • mechanika gruntów i geotechnika
 • melioracja
 • ochrona przed hałasem i wibracjami
 • systemy informacji przestrzennej
 • monitoring środowiska
 • inżynieria energii
 • infrastruktura techniczna na terenach zabudowanych
 • inżynieria i ochrona biosfery
 • energetyka komunalna

Inżynieria środowiska a rynek pracy

Po odbyciu obowiązkowych praktyk zawodowych, absolwenci inżynierii środowiska mogą ubiegać się o specjalistyczne stanowiska w:

 • organizacjach administracji państwowej i samorządowej (np. w zakładach utylizacji i oczyszczalniach ścieków)
 • instytucjach państwowych zajmujących się ochrona środowiska
 • ośrodkach badawczych
 • szkolnictwie
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej
 • przemyśle
 • firmach produkujących i wykorzystujących urządzenia inżynierii i ochrony środowiska
 • instytucjach powiązanych z Unią Europejską, zajmujących się ochroną środowiska
 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook