Krytyka artystyczna (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek: Krytyka artystyczna

Studia na kierunku krytyka artystyczna to połączenie krytyczno-artystycznych koncepcji interpretacji sztuki, kultury artystycznej oraz myśli o sztuce, ujętych z globalnej perspektywy.

Kierunek łączy w sobie badania historyczne z antropologiczną refleksją, podkreślającą międzykulturowe, a również międzydyscyplinarne aspekty. To wszystko prowadzi do wszechstronnego kształcenia przyszłego absolwenta. Osoba, która kończy studia jest wyposażona w w gruntowną wiedzę z zakresu światowej oraz polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem jest osoba, która interesuje się szeroko pojętą sztuką. Nie wystarczy obejrzany tydzień temu film, czy wyjście raz w roku do teatru, Ten kierunek jest przeznaczony dla osób, które codziennie stykają się ze sztuką i potrafią w sposób bardzo obiektywny przedstawić opinię na temat tego, co zobaczyli.

Cechy charakteru, które mogą być przydatne to przede wszystkim otwartość. Jak różni są ludzie, tak różna potrafi być sztuka. Na pewno nie ma człowieka, który potrafiłby zrozumieć wszystko co dzieje się w tej branży, jednakże wielu próbuje. Inne cechy to umiejętność wyrażania własnej opinii, komunikatywność oraz oczytanie.

Rekrutacja

Krytykę artystyczną można studiować na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w trybie stacjonarnym (dziennym), w systemie studiów I (licencjat) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę, to przedmiot do wyboru, spośród niżej podanych:

 • historia
 • historia sztuki
 • język polski
 • język obcy

Program studiów

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na krytyce artystycznej (grupa przedmiotów ogólnych):

 • estetyka,
 • wstęp do krytyki artystycznej,
 • historia krytyki artystycznej i myśli o sztuce,
 • metody analizy krytyki artystycznej i myśli o sztuce,
 • dzieło sztuki współczesnej w aspekcie techniki artystycznej,
 • problemy formy plastycznej,
 • psychologia sztuki,
 • malarstwo XIX- XXI w.,
 • rzeźba XIX- XXI w.,
 • architektura XIX- XXI w.,
 • grafika artystyczna XIX- XXI w.,
 • nowe media,
 • historia sztuki współczesnej,
 • artystyczne centra świata,
 • kultura wizualna XX – XXI w.,
 • sztuka w telewizji i Internecie,
 • współczesne życie artystyczne,
 • antropologia kultury i sztuki,
 • design i sztuka stosowana,
 • plakat i projektowanie graficzne.

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji na tym kierunku studiów.

Krytyka artystyczna, a rynek pracy

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w czasopismach, wydawnictwach i portalach internetowych jako krytyk artystyczny i redaktor. Dodatkowo, może on znaleźć zatrudnienie w galeriach, centrach sztuki, ośrodkach dokumentacji, fundacjach i muzeach sztuki współczesnej jako twórca wystaw, kurator zbiorów i dokumentalista życia artystycznego, a także w instytucjach państwowych i regionalnych, ośrodkach kultury i szkołach jako specjalista, animator kultury i wykładowca. Osoba, która ukończy ten kierunek może także podjąć pracę w instytucjach zajmujących się rynkiem artystycznym w charakterze eksperta.

 

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook