Matematyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek: Matematyka

Matematyka nazywana jest królową nauk i stanowi podstawy wielu innych dziedzin. Dostarcza ona narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń.

 

Kierunek Matematyka

Matematyka jest dynamiczną symbiozą dziedzin, działów oraz teorii, które przenikają się wzajemnie. Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne prowadzi klasyfikację gałęzi matematyki, w których prowadzone są aktywne badania naukowe. Gałęzie te to m.in. logika, algebra, geometria, analiza matematyczna, topologia, matematyka dyskretna, matematyka stosowana, rachunek prawdopodobieństwa.

Idealny kandydat

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • Matematyka jest kierunkiem, który wymaga zdolności logicznego myślenia, analizowania, wyobraźni i dobrej pamięci.
 • Trudno także wyobrazić sobie dobrego matematyka, który nie ma zamiłowania to tej dziedziny nauki.

Rekrutacja

Matematykę można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

 • Matematyka
 • Język nowożytny
 • Chemia
 • Fizyka
 • Informatyka

Program studiów

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na kierunku matematyka:

 • analiza matematyczna,
 • analiza regresji,
 • modelowanie matematyczne,
 • algebra liniowa z geometrią,
 • metody probabilistyczne w technice,
 • równania różniczkowe,
 • kombinatoryka i elementy rachunku prawdopodobieństwa,
 • funkcje analityczne,
 • grupy przekształceń przestrzeni euklidesowych,
 • logika,
 • analiza szeregów czasowych,
 • elementy teorii Galois,
 • analiza na rozmaitościach,
 • topologia,
 • analiza zespolona,
 • analiza funkcjonalna,
 • procesy stochastyczne.

Specjalizacje i specjalności

Niektóre specjalności realizowane na kierunku matematyka:

 • matematyka teoretyczna,
 • metody numeryczne i informatyka,
 • modelowanie matematyczne,
 • matematyka w finansach i ekonomii,
 • matematyczne metody informatyki,
 • metody statystyczne,
 • matematyka nauczycielska,
 • matematyka i informatyka nauczycielska,
 • biomatematyka,
 • matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach,
 • matematyka komputerowa,
 • zastosowania matematyki,
 • matematyka z fizyką nauczycielska,
 • matematyka finansowa i komputerowa.

Matematyka, a rynek pracy

Absolwenci matematyki są zatrudniani jako:

 • nauczyciele,
 • naukowcy,
 • pracownicy banków,
 • finansiści,
 • kuratorzy oświatowi.

W celu podniesienia swoich kwalifikacji, absolwenci matematyki mogą podjąć następujące studia podyplomowe:

 • matematyczne podstawy rachunkowości i finansów,
 • matematyka w biznesie,
 • edukacja matematyczna z technologią informacyjną.

 

 

Źródło: uczelnie.info.pl, academio.pl
J Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook