Mechanika i budowa maszyn (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom bardzo wszechstronne wykształcenie.

W toku studiów student zdobywa wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych oraz ekonomicznych i zarządzania. Wiedza ta pozwala absolwentom na samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych, we szerokim ujęciu ekonomicznym, społecznym i ekologicznym, a także na kierowanie zespołami ludzkimi.

Idealny kandydat

Zanim zdecydujecie się na ten kierunek studiów, musicie wiedzieć, że Wasze zainteresowania muszą bazować na naukach ścisłych, takich jak fizyka, czy matematyka. Dodatkowo niezbędne są uzdolnienia techniczne. Jeżeli chodzi o cechy charakteru, to istotna jest samodzielność, dokładność, wytrwałość, samokontrola i dociekliwość. Musicie także posiadać zapał do poznawania i tworzenia nowych rzeczy, ponieważ na zajęciach praktycznych czekają na Was budowy przeróżnych maszyn.

Rekrutacja

Mechanikę i budowę maszyn można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (inżynier), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Polski
 • Język obcy
 • Chemia
 • Informatyka

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na mechanice i budowie maszyn:

 • wytrzymałość materiałów,
 • mechanika techniczna,
 • grafika inżynierska,
 • maszyny i urządzenia technologiczne,
 • materiałoznawstwo z elementami chemii,
 • odlewnictwo i obróbka plastyczna,
 • obróbka cieplna i spawalnictwo,
 • eksploatacja maszyn,
 • drgania i dynamika maszyn.

Specjalizacje i specjalności

Przykładowe specjalności realizowane na kierunku mechanika i budowa maszyn:

 • automatyzacja i informatyzacja produkcji,
 • mechanika komputerowa konstrukcji,
 • ekologiczne technologie spalania,
 • inżynieria energii,
 • komputerowe projektowanie maszyn,
 • przetwórstwo tworzyw polimerowych,
 • samochody,
 • spawalnictwo,
 • energetyka cieplna i chłodnictwo,
 • inżynierskie zastosowania komputerów,
 • programowanie obrabiarek i urządzeń technologicznych,
 • logistyka przemysłowa,
 • maszyny robocze,
 • technologie i urządzenia mobilne,
 • instalacje przemysłowe,
 • budowa i badania pojazdów samochodowych,
 • budowa środków transportu szynowego,
 • maszyny i urządzenia poligraficzne,
 • mechanika konstrukcji i materiałów,
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne.

Mechanika i budowa maszyn, a rynek pracy

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn mogą znaleźć zatrudnienie w: biurach projektowych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, firmach technologicznych, zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, hurtowniach materiałów, firmach doradczych i audytorskich, czy instytucjach naukowo-badawczych.

 

Źródło: uczelnie.info.pl, academio.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook