Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Kierunek filologia obca

Czym jest filologia obca?

Każda filologia to nauka humanistyczna zajmująca się badaniem poszczególnych języków. Jednak absolwent danej filologii to nie tylko specjalista w dziedzinie obcego języka, ale także znawca kultury, literatury i historii wybranego kraju. Uczelnie polskie – zarówno publicznie jak i prywatne – oferują studiowanie rozmaitych filologii. Do najpopularniejszej, od lat, należy filologia angielska. Jednak czy w czasach kiedy znajomość języka angielskiego nie jest szczególną umiejętnością, wybór anglistyki jako kierunku studiów jest korzystną inwestycją? Okazuje się, że dla wielu z nas znajomość angielskiego ogranicza się do wąskiego zasobu słownictwa, a budowanie skomplikowanych i poprawnych gramatycznie konstrukcji językowych staje się problemem. I tutaj świetnie sprawdza się studiowanie filologii angielskiej – jej absolwent, potrafiący w obcym języku rozmawiać na każdy temat i używać specjalistycznego słownictwa, z pewnością ma duże szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w biznesie międzynarodowym. Możliwości pracy jest jednak o wiele więcej, a znawcy języków mało popularnych są wręcz rozchwytywani przez pracodawców.

Kierunek filologia obcia – idealny kandydat

Studiowanie filologii obcych to z pewnością wyzwanie. Jako że język jest tworem żywym i ciągle rozwijającym się, ważne jest, aby absolwent germanistyki czy arabistyki nie zaprzestał samokształcenia. Ważne stają się więc systematyczność i samokształcenie, które pozwolą nam stopniowo opanować słownictwo związane z rozmaitymi dziedzinami życia.
Nie każde studia są pod względem obecności na zajęciach tak wymagające, jak filologie obce. O ile materiał z ekonomii czy historii w jakiś sposób możemy nadrobić, o tyle filologia obca wymaga nieustannego kontaktu z żywym językiem. Znakomicie w tej kwestii sprawdzają się także wyjazdy zagraniczne bądź oglądanie telewizji w obcym języku.
Czy aby otrzymać indeks filologii obcej konieczna jest znajomość odpowiedniego języka? Niekoniecznie. Dla przykładu – studiowanie arabistyki czy filologii skandynawskiej rozpoczyna się od poznawania podstaw tych języków. Jeśli natomiast nasz wybór padł na anglistykę czy germanistykę (najpopularniejsze filologie) o wysoki poziom w posługiwaniu się tymi językami należy zadbać wcześniej.
Studiowanie obcego języka to nieustanna nauka słownictwa. Tutaj istotna staje się doskonała pamięć, zdolność gromadzenia informacji oraz łatwość kojarzenia słów, fraz, idiomów. Znajomość języka obcego to z pewnością cenny atut. Nie oszukujmy się jednak – Ci z was, którzy przynajmniej w stopniu dobrym nie opanowali podstaw gramatyki języka ojczystego, napotkać mogą wiele problemów w trakcie zgłębiania filologii obcych.

Rekrutacja na filologie obce – jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kwestia przedmiotów kwalifikacyjnych na filologie obce zależy od wyboru samego języka. Przedmiotami, na które zwraca się uwagę w czasie rekrutacji, są najczęściej:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język łaciński i kultura antyczna
 • filozofia

Program studiów

W grupie przedmiotów ogólnych na filologiach obcych z pewnością znajdziesz takie przedmioty, jak:

 • praktyczna nauka języka obcego
 • nauka drugiego języka obcego
 • wiedza o języku i komunikacji
 • wiedza o literaturze i kulturze wybranego obszaru językowego
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • kulturoznawstwo
 • gramatyka opisowa języka obcego
 • historia języka

Specjalności kierunku filologia obca

Studiowanie każdej filologii wiąże się z wyborem odpowiedniej dla siebie specjalności. Zasadniczym podziałem jest w tym przypadku studiowanie języka obcego pod kątem metodyki (specjalność nauczycielska) oraz studiowanie języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do roli tłumacza. Wybrane specjalności na kierunku filologia obca to np.:

 • tłumaczeniowa
 • kulturoznawcza
 • nauczycielska
 • biznesowa
 • filologia obca w komunikacji europejskiej
 • filologia obca i stosunki międzynarodowej
 • językoznawcza
 • teoria i praktyka tłumaczenia

Filologie obce a rynek pracy

Perspektywy zawodowe absolwentów filologii obcych zależą od wybranego języka i specjalności. Umiejętność władania obcym językiem w stopniu zaawansowanym to zdolność, którą będziemy musieli jednak dobrze sprzedać. Absolwenci filologii obcych mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach tłumaczeń
 • szkolnictwie
 • prywatnych przedsiębiorstwach (jako specjaliści w dziedzinie języka biznesu)
 • w sektorze usług turystycznych
 • wydawnictwach, redakcjach czasopism, portalach internetowych
 • instytucjach kulturalnych i badawczych
 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook