Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Kierunek administracja

Czym jest administracja?

W najprostszym rozumieniu administrować oznacza organizować sprawy publiczne przy zastosowaniu norm prawnych. Jak pokazują rankingi, administracja od lat jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Jej absolwent to urzędnik przygotowany do pełnienia każdej funkcji w administracji rządowej, samorządowej czy firmach prywatnych.

 

Kierunek administracja – idealny kandydat

Wypełnianie dokumentów czy spisywanie raportów nie jest fascynującym działaniem, a jednak stanowi nieodłączny element pracy każdego urzędnika. Tu istotna jest dokładność i dyscyplina własnej pracy. Ci, których cechuje tzw. „artystyczny nieład” i którym brakuje cierpliwości przy uzupełnianiu rozmaitych wniosków i ankiet, nad wyborem administracji, jako kierunku studiów powinni się poważnie zastanowić.
Poza dokumentami – nieodłącznym atrybutem każdego urzędnika administracji – ważnym elementem jego pracy jest rozmowa z ludźmi. Wnioski z prośbami, skargami, wyjaśnieniami często mogą dostarczać wielu emocji obu stronom. W takich wypadkach ważne jest umiejętność prowadzenia rozmów, cierpliwość, precyzja w objaśnianiu rozmaitych formalności.
Praca w szeroko rozumianej administracji jest interesującą propozycją dla tych, którzy preferują jasno określony zakres swoich obowiązków. To zajęcie dla ceniących sobie stałe godziny i stabilizację. Praca urzędnika może okazać się frustrująca jeśli nie znosisz monotonii i rutyny.
Przedmiotem studiów na administracji są rozmaite kwestie związane z prawoznawstwem, a także ekonomią. Tu najważniejszą rolę odgrywa znajomość przepisów oraz ich rozumienie, a także zdolność analizowania i wyciągania wniosków.

 

Rekrutacja na administrację – jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przedmiotami kwalifikacyjnymi na administrację są najczęściej:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

 

Kierunek administracja – program studiów

Studiowanie administracji wiąże się przede wszystkim z poznaniem wielu zagadnień prawnych. Oto najważniejsze przedmioty kształcenia ogólnego na tym kierunku:

 • historia administracji
 • nauka o administracji
 • konstytucyjny system organów państwowych
 • prawo administracyjne
 • postępowanie administracyjne
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • makroekonomia
 • mikroekonomia
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze
 • prawo pracy
 • prawo urzędnicze
 • zamówienia publiczne
 • prawo karne
 • statystyka z demografią
 • system ochrony prawnej w Unii Europejskiej
 • prawo karne skarbowe
 • przygotowywanie projektów do Unii Europejskiej

Specjalności kierunku administracja

W myśl zasady „jeśli ktoś zna się na wszystkim, to nie zna się na niczym”, wykwalifikowany urzędnik powinien być ekspertem w danej dziedzinie administracji. Wybrane specjalności na kierunku administracja:

 • administracja samorządowa
 • administracja europejska
 • administracja międzynarodowa
 • administracja publiczna
 • administracja gospodarką turystyczną
 • administracja podatkowa
 • administracja celna
 • administrowanie firmą
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • administracja należności publicznych
 • e – administracja
 • prawo i ochrona pracy
 • doradztwo podatkowe
 • procedury sądowo – administracyjne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne

 

Administracja a rynek pracy

Wiedzę zdobytą na kierunku administracja można wykorzystać w bardzo wielu zakładach pracy. Absolwent administracji z pewnością powinien zwrócić uwagę na:

 • urzędy państwowe
 • wojsko, policję, zakłady opieki zdrowotnej
 • firmy prywatne
 • agencje pośrednictwa pracy
 • agencje ubezpieczeniowe
 • administrację oświatową
 • agencje i fundusze zarządzające mieniem publicznym
 • zakłady opieki zdrowotnej
 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook