Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Kierunek administracja

Czym jest administracja?

W najprostszym rozumieniu administrować oznacza organizować sprawy publiczne przy zastosowaniu norm prawnych. Jak pokazują rankingi, administracja od lat jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Jej absolwent to urzędnik przygotowany do pełnienia każdej funkcji w administracji rządowej, samorządowej czy firmach prywatnych.

 

Kierunek administracja – idealny kandydat

Wypełnianie dokumentów czy spisywanie raportów nie jest fascynującym działaniem, a jednak stanowi nieodłączny element pracy każdego urzędnika. Tu istotna jest dokładność i dyscyplina własnej pracy. Ci, których cechuje tzw. ?artystyczny nieład? i którym brakuje cierpliwości przy uzupełnianiu rozmaitych wniosków i ankiet, nad wyborem administracji, jako kierunku studiów powinni się poważnie zastanowić.
Poza dokumentami ? nieodłącznym atrybutem każdego urzędnika administracji – ważnym elementem jego pracy jest rozmowa z ludźmi. Wnioski z prośbami, skargami, wyjaśnieniami często mogą dostarczać wielu emocji obu stronom. W takich wypadkach ważne jest umiejętność prowadzenia rozmów, cierpliwość, precyzja w objaśnianiu rozmaitych formalności.
Praca w szeroko rozumianej administracji jest interesującą propozycją dla tych, którzy preferują jasno określony zakres swoich obowiązków. To zajęcie dla ceniących sobie stałe godziny i stabilizację. Praca urzędnika może okazać się frustrująca jeśli nie znosisz monotonii i rutyny.
Przedmiotem studiów na administracji są rozmaite kwestie związane z prawoznawstwem, a także ekonomią. Tu najważniejszą rolę odgrywa znajomość przepisów oraz ich rozumienie, a także zdolność analizowania i wyciągania wniosków.

 

Rekrutacja na administrację ? jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przedmiotami kwalifikacyjnymi na administrację są najczęściej:

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny

 

Kierunek administracja – program studiów

Studiowanie administracji wiąże się przede wszystkim z poznaniem wielu zagadnień prawnych. Oto najważniejsze przedmioty kształcenia ogólnego na tym kierunku:

  • historia administracji
  • nauka o administracji
  • konstytucyjny system organów państwowych
  • prawo administracyjne
  • postępowanie administracyjne
  • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  • makroekonomia
  • mikroekonomia
  • prawo cywilne
  • prawo gospodarcze
  • prawo pracy
  • prawo urzędnicze
  • zamówienia publiczne
  • prawo karne
  • statystyka z demografią
  • system ochrony prawnej w Unii Europejskiej
  • prawo karne skarbowe
  • przygotowywanie projektów do Unii Europejskiej

Specjalności kierunku administracja

W myśl zasady ?jeśli ktoś zna się na wszystkim, to nie zna się na niczym?, wykwalifikowany urzędnik powinien być ekspertem w danej dziedzinie administracji. Wybrane specjalności na kierunku administracja:

  • administracja samorządowa
  • administracja europejska
  • administracja międzynarodowa
  • administracja publiczna
  • administracja gospodarką turystyczną
  • administracja podatkowa
  • administracja celna
  • administrowanie firmą
  • bezpieczeństwo wewnętrzne
  • administracja należności publicznych
  • e – administracja
  • prawo i ochrona pracy
  • doradztwo podatkowe
  • procedury sądowo ? administracyjne
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne

 

Administracja a rynek pracy

Wiedzę zdobytą na kierunku administracja można wykorzystać w bardzo wielu zakładach pracy. Absolwent administracji z pewnością powinien zwrócić uwagę na:

  • urzędy państwowe
  • wojsko, policję, zakłady opieki zdrowotnej
  • firmy prywatne
  • agencje pośrednictwa pracy
  • agencje ubezpieczeniowe
  • administrację oświatową
  • agencje i fundusze zarządzające mieniem publicznym
  • zakłady opieki zdrowotnej
 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook