Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Kierunek ekonomia

Czym jest ekonomia?

Ekonomia jest nauką społeczną, która zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką. Wiąże się zatem z materialnymi potrzebami ludzkości. Ekonomia bada, na jakie dobra jest aktualne zapotrzebowanie, ile tych dóbr należy wytworzyć i w jaki sposób. Popyt i podaż to pojęcia-klucze ekonomii. Jednak jej studiowanie to o wiele więcej skomplikowanych pojęć, które trzeba doskonale rozumieć, aby nie zgubić się w gąszczu współczesnej gospodarki. Jeśli już teraz widzisz siebie jako przyszłego ekonomistę w dużej firmie, sprawdź, czy nadajesz się na to stanowisko.

 

Idealny kandydat

Ekonomia to kierunek dla tych, którzy z pasją śledzą procesy gospodarcze i społeczne. Oglądanie wiadomości w tym przypadku nie wystarczy. Ważne są zainteresowania trendami na ogromnym rynku gospodarki światowej, poczynania największych firm czy innowacyjne pomysły, które rewolucjonizują rynek. W przypadku zawodu ekonomisty liczy się zdolność oceniania, czy dany produkt lub usługa ma szansę na popyt ? niezależne od tego, czy jest to kawa czy nowa technologia komputerowa. W tej kwestii liczy się zainteresowanie rozwojem wszelkich gałęzi i branż gospodarki.
Ekonomista to człowiek pracujący z ludźmi, często w sytuacjach stresowych. Umiejętność radzenia sobie w takich warunkach, zdolność współpracy w grupie z pewnością są w tym przypadku cenne. Tu predyspozycje humanistyczne okażą się przydatne. Nie oszukujmy się jednak ? podstawą tego kierunku studiów jest umiejętność logicznego rozumowania, przewidywania, analizowania i wyciągania wniosków. Jeśli masz zainteresowanie ścisłe i matematyka nie sprawia Ci problemów, jesteś na dobrej drodze do uzyskania indeksu studenta ekonomii.
To jednak nie wystarczy. Poza pewnymi określonymi umiejętnościami i wiedzą, ważna jest ? jak w każdym przypadku ? osobowość. Przykładny student, a potem dobry ekonomista, to człowiek cechujący się cierpliwością, rzetelnością w podejściu do pracy i ? co najważniejsze ? samodyscypliną. Działania z dziedziny statystyki, rachunkowości wymagają skrupulatności, porządku oraz doskonałej organizacji pracy.
Świat ekonomistów jest światem liczb i wykresów. A jednak zawód ten coraz częściej wymaga konsultacji i współpracy z firmami zagranicznymi. Często też globalne koncerny zatrudniają swoich przedstawicieli w poszczególnych krajach. Widzimy więc, że same liczby nie wystarczą. Nieznajomość języków obcych jest w tym przypadku poważnym brakiem.

 

Rekrutacja na ekonomię ? jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przedmiotami kwalifikacyjnymi na ekonomię są najczęściej:

 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • geografia
 • historia

 

Program studiów na kierunku ekonomia

W przypadku kierunku ekonomii zdecydowanie dominują przedmioty o charakterze ścisłym, jednak nie ominie Cię kilka ważnych egzaminów z takich przedmiotów, jak socjologia czy historia ekonomii. Przedmioty nauczania ogólnego na ekonomii to m.in.:

 • matematyka
 • statystyka opisowa
 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • rachunkowość
 • ekonometria
 • logika
 • zarządzanie
 • prawo
 • historia ekonomii
 • analiza ekonomiczna
 • prawo gospodarcze
 • ekonomia matematyczna
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • socjologia

 

Specjalności kierunku ekonomii

Tutaj możliwości mamy multum. Jest to rzecz zrozumiałą – ekonomia może wiązać się z tak wieloma gałęziami gospodarki, że nie sposób studiować jej bez wyboru konkretnej specjalności. Oto wybrane z nich:

 • ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • publicystyka ekonomiczna i public relations
 • gospodarka regionalna
 • polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw
 • ekonomia rolna i agrobiznes
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • specjalność ekonomiczno-socjologiczna
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • ekonomika sektora publicznego

 

Ekonomia a rynek pracy

Wykwalifikowany absolwent ekonomii to człowiek, o którego zabiegać mogą największe światowe firmy. W takim przypadku nie jesteśmy jednak skazani na opuszczenie kraju. Wiele zagranicznych przedsiębiorstw otwiera swoje odziały za granicą. To zwiększa możliwości znalezienia interesującej i dobrze płatnej pracy dla ekonomisty. Absolwenci tego kierunku mogą szukać pracy m.in. w:

 • bankach
 • prywatnych firmach
 • zakładach ubezpieczeniowych
 • funduszach inwestycyjnych
 • administracji państwowej
 • biurach rachunkowych
 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook