Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Kierunek prawo

Czym jest prawo?

Nad potrzebą istnienia prawa, czyli pewnego systemu norm, zasad, wytycznych, które organizują życie społeczeństwa, nie trzeba się zastanawiać. Z jednej strony prawo zawsze ograniczać będzie swobodę człowieka, z drugiej stoi ono na straży sprawiedliwości i publicznego porządku. To właśnie stanowi istotę prawa jako kierunku studiów – poznanie obowiązujących norm prawnych oraz – co istotniejsze – umiejętność ich interpretacji w różnych sytuacjach. Niezależnie od miejsca i czasu prawo zawsze będzie porządkować życie ludzkości. Wydaje się więc, że studia prawnicze to dobra inwestycja.

 

Kierunek prawo – idealny kandydat

Prawo w powszechnej opinii uważane jest jako prestiżowy kierunek studiów. Wiąże się to z ciekawymi perspektywami przyszłej pracy, ale także wysokim poziomem trudności studiów. Z pewnością nie jest to kierunek dla wszystkich. Jakimi cechami powinien zatem wyróżniać się przyszły student prawa, a w przyszłości dobry prawnik?
Ważne, aby czytanie nie sprawiało Ci problemów. Należy przez to rozumieć umiejętność czytania ze zrozumieniem – zdolność potrzebną w każdej dziedzinie życia, a jednak na studiach prawniczych poprzeczka w tej kwestii zostaje zawyżona. Rozmaite historyczne teksty źródłowe, zbiory ustaw, paragrafów wymagają przynajmniej dobrej znajomości polszczyzny. Należy mieć świadomość, że czasem przecinek lub inny znam interpunkcyjny może decydować o rozumieniu przepisu prawnego.
Z pewnością umiejętność sprawnego, szybkiego i logicznego myślenia oraz dobra pamięć to ważne atuty studenta prawa. Pamiętajmy jednak, że studiowanie tego kierunku to wbrew pozorom nie „kucie” kolejnych paragrafów i artykułów, ale ich umiejętność interpretacji, stosowania w różnych sytuacjach. Dlatego poza predyspozycjami humanistycznymi i myśleniem abstrakcyjnym istotne staje się ścisłe podejście do prawniczych zagadnień, umiejętność analizowania i wyciągania wniosków. Nie bez przyczyny jednym z ważniejszych przedmiotów na prawie jest logika.
Dobry prawnik to – co oczywiste – dobry mówca. Jeśli nie masz problemów z zabieraniem głosu w dyskusjach, nie boisz się wyrażać swojego zdania i jednocześnie potrafisz go bronić za pomocą rozsądnych i rzeczowych argumentów, to z pewnością masz zadatki na dobrego prawnika.

 

Rekrutacja na prawo – jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przedmiotami kwalifikacyjnymi na prawo są najczęściej:

 • historia lub wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • język obcy

 

Kierunek prawo – program studiów

Przyszły student tego kierunku w trakcie kolejnych lat edukacji powinien opanować kolejne dziedziny prawa i inne przedmioty, np.:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo karne
 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo finansów publicznych
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo gospodarcze
 • prawo handlowe
 • historia prawa
 • logika prawnicza
 • teoria i filozofia prawa

 

Specjalności kierunku prawo

Studiując prawo nie wybieramy określonej specjalności. Po pięciu latach edukacji możemy natomiast rozwijać swoje kwalifikacje, wybierając tzw. aplikację. Wtedy to absolwent tego kierunku może stać sie ekspertem w danej dziedzinie prawa. Aplikacjami prawniczymi są:

 • adwokacka
 • sędziowska
 • prokuratorska
 • radcowska
 • notarialna
 • komornicza

 

Prawo a rynek pracy

 

Absolwenci prawa mają dwie zasadnicze możliwości kariery. Jedna z nich wiąże się z dalszym kształceniem ramach wybranej aplikacji prawniczej. W tym przypadku, pracy – zgodnie z nazwami aplikacji – możemy szukać w sądownictwie, kancelariach prawnych. Drugą ścieżką kariery absolwenta prawa (bez aplikacji) może być współpraca z instytucjami państwowymi lub firmami prywatnymi, np.:

 • administracja państwowa (np. komornik, kurator)
 • administracja w prywatnych przedsiębiorstwach
 • dziennikarstwo
 • banki ( np. radca podatkowy)
 • firmy ubezpieczeniowe
 • firmy doradcze (tzw. konsultingowe)

 

 

Komentarze:

 1. ffff pisze: 2013/07/16 o 23:30

  piękny zawód ale trudno osiągną w nim sukces

  (odpowiedz)

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook