Towaroznawstwo (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Towaroznawstwo zajmuje się nauką o jakości towarów i usług. Uplasować go można pomiędzy ekonomią a procesem produkcyjnym.

Dawniejszy odpowiednik towaroznawstwa to mercerologia (nauka o towarach). Nazwa ta pojawiła się już w średniowieczu. Od tego czasu można zauważyć ogromny rozwój nauk o towarze.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem można określić osobę, która przede wszystkim przejawia zainteresowanie naukami ekonomicznymi, a także biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi.

Pozostałe umiejętności, które ułatwią Wam pierwsze kroki na studiach, czy już podczas wykonywania zawodu, to zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, dokładność oraz sumienność.

Rekrutacja

Towaroznawstwo można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat, inżynier), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji, to:

 • język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
 • matematyka albo chemia albo biologia albo fizyka

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na towaroznawstwie:

 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • wprowadzenie do zastosowania matematyki
 • metody analizy statystycznej
 • wprowadzenie do informatyki
 • chemia nieorganiczna
 • chemia analityczna
 • chemia organiczna
 • elementy fizyki i chemia fizyczna
 • analiza instrumentalna
 • biochemia
 • mikrobiologia
 • wstęp do towaroznawstwa
 • analiza sensoryczna
 • systemy komputerowe
 • podstawy organizacji i zarządzania
 • finanse przedsiębiorstw.

Specjalizacje i specjalności

Przykładowe specjalności realizowane na kierunku towaroznawstwo:

 • zarządzanie jakością
 • menedżer produktu
 • ekologia produktów
 • kształtowanie jakości produktów przemysłowych
 • kształtowanie jakości produktów spożywczych.

Towaroznawstwo, a rynek pracy

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako specjaliści kształcenia jakości towarów i usług, kontroli jakości procesów technologicznych, jakości oraz ochrony środowiska.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook