Kierunek studiów Geomonitoring (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Geomonitoring

Być może niektórzy z Was spotkali się już z tym kierunkiem, a dla niektórych może to być nowość. Sprawdźcie, czym jest Geomonitoring i zadecydujcie, czy może właśnie tego typu studia mogą Was zainteresować.

Kierunek Geomonitoring

Podczas studiów zostaniecie przygotowani do śledzenia środowiska oraz do badania jego zmian. Posiądziecie wiedzę i umiejętności z zakresu mechanizmów funkcjonowania ekosystemów, metod oceny zasobów środowiska przyrodniczego, a także kształtowania zasad wykorzystywania tych zasobów w procesie zrównoważonego rozwoju.

Specjaliści w dziedzinie geomonitoringu mają bardzo ważne zadanie polegające na przeciwdziałaniu wyczerpywania się zasobów naturalnych środowiska.

Idealny kandydat

Idealni kandydaci na ten kierunek studiów to osoby, które interesują się stanem środowiska, dbają o środowisko, a poszerzanie wiedzy z zakresu geografii, to dla nich sama przyjemność.

Jeżeli chodzi o cechy charakteru, to ważna jest cierpliwość, logiczne myślenie, spostrzegawczość oraz twórcze myślenie.

Rekrutacja

Geomonitoring można studiować na Uniwersytecie Łódzkim, w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat) stopnia.

Przedmioty obowiązkowe:

 • Geografia
 • Jeden do wyboru z : język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, wos. Biologia

Dodatkowo można podać wyniki z dwóch dowolnych przedmiotów zdawanych na maturze. Przedmioty te nie są wymagane, jednakże pozwalają uzyskać dodatkowe punkty. Ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność.

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na kierunku Geomonitoring (grupa przedmiotów ogólnych):

 • podstawy geografii fizycznej,
 • podstawy geografii społeczno-ekonomicznej,
 • środowisko geograficzne Polski,
 • podstawy kartografii i topografii,
 • fizyka środowiska z elementami geofizyki,
 • geologia dynamiczna i złożowa,
 • meteorologia dynamiczna,
 • hydrologia kontynentalna,
 • geomorfologia dynamiczna,
 • monitoring i ochrona gleb,
 • monitoring klimatu,
 • oceanologia i hydrologia Bałtyku,
 • hydrogeochemia,
 • geologia środowiskowa,
 • zagadnienia klimatyczne w gospodarce i ochronie środowiska,
 • podstawy ekspertyz i projektów hydrologicznych,
 • metody rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • metody pomiaru i analizy stanu atmosfery,

Specjalizacje i specjalności

Po ukończeniu studiów I-go stopnia można wybrać specjalizacje prowadzone w ramach Instytutu Geografii Fizycznej:

 • Monitoring i Kształtowanie Środowiska
 • Klimatologia i Ochrona Atmosfery
 • Geoekologia z ekofizjografią

Geomonitoring a rynek pracy

Absolwent geomonitoringu jest przygotowany do podjęcia pracy w systemie instytucji i służb, które są odpowiedzialne za monitoring i kontrolę stanu środowiska, planowanie zrównoważonego rozwoju, a także całokształtu zarządzania ochroną środowiska.

 

Źródło: uczelnie.info.pl, https://informator-ects.uni.lodz.pl,
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook