Kierunek studiów Elektrotechnika (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Elektrotechnika nazywana inaczej inżynierią elektryczną jest jedną z dziedzin techniki nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Elektrotechnika jest dziedziną-matką dla swojej młodszej córki- elektroniki. Oznacza to, że obie dziedziny nawzajem się przeplatają, a każdy inżynier jest jednocześnie elektrotechnikiem i elektronikiem. Związane jest to miedzy innymi z masowym zastosowaniem elektroniki w układach do sterowania dużymi mocami elektrycznymi.

Na zajęciach kierunku Elektrotechnika studenci zapoznają się między innymi z: zagadnieniami z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, automatyki, robotyki, elektroniki analogowej i cyfrowej, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją prądu elektrycznego, pomiarami i komputerowymi systemami pomiarowymi, projektowaniem i eksploatacją systemów elektrycznych, językami programowania (C, C++) wraz z licznymi aplikacjami dotyczącymi sterowania różnego typu obiektów przemysłowych, cyfrowym przetwarzaniem sygnałów (DSP).

Idealny kandydat

Z elektrotechniką jest tak jak z każdą inną dziedziną wiedzy: albo się ją polubi albo nie. Idealnym kandydatem jest osoba, która ma w sobie nieodpartą chęć poznania tego co tajemnicze, intrygujące i… trudne. Tak, niestety trudne. Nauczyć elektrotechniki można się wyłącznie samemu, poprzez wytrwałą pracę.

Dokładnie mówiąc trzeba opanować i zrozumieć podstawy i prawa a następnie przejść do samodzielnych obliczeń i prób wykonywania prostych obwodów i urządzeń. Z pewnością pomogą Wam w tym wykłady i ćwiczenia na kierunku elektrotechnika. Teoria bez praktyk jest ważna, natomiast bezużyteczna. Opieranie się wyłącznie na praktyce, bez znajomości teorii, jest zawodne i być może niebezpieczne.

Cechy idealnego kandydata to wytrwałość w dążeniu do celu, chęć nauki i zagłębiania się w problemy, które trzeba rozwiązać, spokój, zdecydowanie,. Bardzo istotna jest samodyscyplina, ponieważ o ile początki będą na pewno trudne i niezrozumiałe, to nie należy się poddawać, tylko próbować. Nie oszukujmy się także, że osoby bez zacięcia do kierunków ścisłych, takich jak matematyka, czy fizyka poradzą sobie na tym kierunku. Wymagany jest także bardzo dobry wzrok,  prawidłowe rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe i dobry słuch. Pożądana jest duża zręczność palców i rąk.

Rekrutacja

Elektrotechnikę można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym  (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (inżynier), II (magisterium) stopnia.

Przedmioty do wyboru brane pod uwagę podczas rekrutacji to:
Matematyka (najlepiej rozszerzona), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, geografia, język polski, język obcy nowożytny.

Program studiów:

Przedmioty nauczania realizowane na elektrotechnice (grupa przedmiotów ogólnych):

 •    matematyka
 •     fizyka
 •     informatyka
 •     inżynieria materiałowa
 •     geometria i grafika inżynierska
 •     metody numeryczne
 •     teoria obwodów
 •     teoria pola elektromagnetycznego
 •     metrologia
 •     maszyny elektryczne
 •     elektronika i energoelektronika
 •     elektroenergetyka
 •     technika mikroprocesorowa
 •     urządzenia elektryczne
 •     napęd elektryczny
 •     automatyka i regulacja automatyczna
 •     mechanika i mechatronika
 •     technika wysokich napięć
 •     wybrane zagadnienia teorii obwodów
 •     elektromechaniczne systemy napędowe
 •     pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
 •     zakłócenia w układach elektroenergetycznych
 •     metody numeryczne w technice

Specjalizacje i specjalności

Przykładowe specjalności realizowane w ramach kierunku elektrotechnika:

 • elektroenergetyka
 • mikroprocesorowe i wykonawcze układy automatyki
 • układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
 • automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa
 • energetyka i technika świetlna
 • inżynieria elektryczna
 • automatyka
 • elektronika przemysłowa i energoelektronika
 • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
 • komputerowe systemy pomiarowe
 • informatyka techniczna
 • telekomunikacja
 • przetworniki elektromechaniczne
 • mikromaszyny i mikrosystemy
 • automatyka i metrologia
 • informatyka stosowana
 • elektrotechnologie ochrony środowiska
 • elektrotechnika przemysłowa i komunalna
 • układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
 • elektroenergetyka przemysłowa
 • urządzenia elektryczne i technika wysokich napięć
 • układy sterowania i systemy pomiarowe
 • energoelektronika i automatyka napędu elektrycznego
 • elektronika i teleinformatyka
 • informatyka i systemy sterowania
 • automatyzacja sterowania ruchem kolejowym
 • elektronika i diagnostyka pojazdów
 • trakcja elektryczna
 • elektroniczna aparatura biomedyczna
 • automatyka i informatyka
 • inżynieria systemów mikrokomputerowych
 • systemy elektroniczne i informatyczne w przetwarzaniu energii elektrycznej

Rynek pracy, a elektrotechnika

Na absolwentów studiów na kierunku Elektrotechnika, obecnie zaliczanych do najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych specjalistów, czekają miejsca pracy w energetyce, przemyśle, przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Studenci Wydziału Elektrycznego już w czasie praktyk studenckich, krajowych, bądź zagranicznych mają bowiem szansę poznać swego przyszłego pracodawcę.

 

Źródło: elektr.polsl.pl/, uczelnie.info.pl

J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook