Kierunek studiów Aktorstwo (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Aktorstwo

Aktorstwo uważane jest za jeden z najbardziej twórczych kierunków kształcenia, który daje możliwość rozwinięcia talentu tanecznego, wokalnego i wielu innych.

Aktorstwo jest kierunkiem artystycznym, przygotowującym do wykonywania zawodu aktora. Jest to dziedzina twórcza, aktywna, bardzo ściśle humanistyczna.

Nauka na kierunku aktorstwo w państwowych uczelniach zwykle kończy się magisterką, a łącznie trwa 9 semestrów. Nie ma w Polsce zbyt wielu uczelni, które ten kierunek oferują, jednakże te, które istnieją, są uczelniami bardzo dobrymi, których dyplom naprawdę coś znaczy.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem jest osoba uzdolniona artystycznie, która nie boi się występów publicznych. Taką osobę powinna cechować odwaga, cierpliwość, wyobraźnia, dobra pamięć i dykcja, nastawienie na ciężką pracę, zainteresowanie teatrem, filmem itp. Duże znaczenie ma silna wola i umiejętność radzenia sobie z krytyką, ponieważ konkurencja jest naprawdę duża, a rywalizację wytrzymują tylko najsilniejsi.

Rekrutacja

Studia na kierunku aktorstwo można podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

Etap I:

Egzamin praktyczny sprawdzający:

 • wymowę i głos,
 • umiejętności interpretacji tekstu
 • sprawność ruchową

Etap II:

Egzamin teoretyczny (pisemny i ustny) sprawdzający znajomość:

 • historii dramatu i teatru
 • historii literatury powszechnej
 • historii kultury

Egzamin praktyczny sprawdzający zdolności pod względem

 • wymowy, głosu,
 • sprawności fizycznej,
 •  sposobu interpretacji tekstu (proza, wiersz),
 • śpiewu,
 • wykonania elementarnych zadań autorskich

Program studiów

Przedmioty obowiązujące na kierunku Aktorstwo obejmują:

 • elementarne zadania aktorskie,
 • piosenkę,
 • interpretację prozy i wiersza,
 • technikę mowy,
 • gimnastykę,
 • rytmikę,
 • taniec i szermierkę,
 • historię teatru i dramatu polskiego i historię filozofii
 • szermierka,
 • dykcja,
 • artykulacja w mowie i śpiewie,
 •  impostacja głosu.

Specjalizacje i specjalności

Specjalizacje dostępne na kierunku aktorstwo, to:

 • aktorstwo dramatyczne
 • aktorstwo teatru lalek
 • pantomimiczno- ruchowa
 • wokalno- estradowa

Rynek pracy, a aktorstwo

Program studiów przygotowuje studentów do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Absolwent będzie przygotowany również do prowadzenia szeroko rozumianej działalności estradowej, organizowania różnych projektów artystycznych, a także programów edukacyjnych. Absolwent zdobędzie również w trakcie studiów wiedzę językową pozwalającą na wykonanie zawodu na rynku międzynarodowym.

 

Źródło: studia.net, www.wiw.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook