Auguste Rodin (Fot.Rodin, Wikipedia)

Kierunek studiów: Filozofia

„Myślę, więc jestem”, „Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”, „Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy”. Takich doktryn życiowych jest tysiące. Jeżeli wielokrotnie zastanawiacie się nad światem, życiem, potęgą rozumu i słowa, to być może kryje się w Was przyszły Filozof.

Filozofia

Określenie Filozofia najprawdopodobniej pochodzi od matematyki i filozofa Pitagorasa żyjącego w VI wieku p.n.e. Pierwotnie oznaczało poszukiwanie i umiłowanie mądrości. Obecnie znaczenie tego słowa znacznie się rozszerzyło i termin filozofia używa się w różnych znaczeniach. Trudno o konkretną definicję, ponieważ zakres rozważań filozoficznych i ich metoda uległy historycznym zmianom, a rozumienie filozofii jest uzależnione od przyjętej tradycji filozoficznej.

Mówiąc ogólnie, Filozofia zajmuje się ogólnymi, podstawowymi zagadkami świata: naturą istnienia i rzeczywistości, poznawalnością prawy, czy tym jakie działanie jest pożądane. Dzieli się ją na: ontologię (teoria bytu), epistemologię (teoria poznania), aksjologię (teoria wartości), antropologię filozoficzną i filozofię społeczną.

Idealny kandydat

Idealnego kandydat powinna cechować ciekawość świata, samodzielność i niezależność myślenia. Spowodowane jest to faktem poznawania przez filozofa istniejących teorii i koncepcjo filozoficznych, które następnie przekazuje innym, lub na ich podstawie buduje własne poglądy.

Przyszłemu filozofowi z pewnością przydadzą się zainteresowania przedmiotami humanistycznymi, takimi jak: psychologia, socjologia, prawo, historia, biologia, politologia, ponieważ dziedzina ta jest ściśle powiązana z innymi dyscyplinami.

Dość istotna jest znajomość języków obcych, najczęściej niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego. Wynika to z konieczności czytania obcojęzycznych publikacji filozoficznych oraz kontaktów międzynarodowych.

Rekrutacja

Filozofię można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji, to:

 • Historia
 • J. Polski
 • J. Obcy

W wielu przypadkach uczelnie przeprowadzają rozmowę kwalifikacyjną lub kandydaci zobowiązani są do napisania egzaminu z filozofii.

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na filozofii (grupa przedmiotów ogólnych):

 • filozofia poznania
 • filozofia człowieka
 • etyka
 • filozofia społeczna
 • metodologia nauk
 • filozofia przyrody
 • filozofia religii
 • historia filozofii
 • logika

Specjalizacje i specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • nauczycielska w zakresie filozofii i wiedzy o społeczeństwie
 • komunikacja społeczna
 • życie publiczne
 • filozofia społeczno- etyczna
 • filozofia kultury
 • filozofia kulturowo – estetyczna
 • filozofia teoretyczna
 • edukacja filozoficzna
 • etyka
 • etyki stosowane
 • filozofia człowieka
 • filozofia klasyczna
 • filozoficzne podstawy kultury
 • religioznawstwo
 • kognitywistyka
 • filozofia człowieka i etyka
 • filozofia dziennikarstwa i komunikacji społecznej
 • filozofia przyrody
 • filozofia religii i dialogu międzyreligijnego
 • filozofia społeczna
 • filozofia systematyczna
 • filozofia z komunikacja społeczna
 • nauczycielska – edukacja filozoficzna i etyczna
 • nauczycielska – wiedza o społeczeństwie
 • teoretyczna
 • etyka społeczna i psychologia moralności
 • filozofia komunikacji i mediacje społeczne
 • filozofia polityki i organizacja życia publicznego
 • kulturoznawstwo i filozofia mediów
 • filozofia przyrody nieożywionej
 • filozofia przyrody ożywionej
 • filozofia społeczno-polityczna
 • historyczna
 • logiczno-informatyczna
 • metafizyczno- antropologiczna
 • filozofia komunikacji
 • filozofia nowych mediów
 • filozoficzne podstawy kultury
 • filozofia biznesu
 • filozofia kultury
 • nauczyciel etyki i przedmiotów filozoficznych
 • humanistyczna
 • logiczno-matematyczna
 • ogólnofilozoficzna
 • studia filozoficzno-historyczne- makrokierunek
 • edukacja filozoficzna z elementami psychologii
 • edukacja filozoficzna z wiedzą o społeczeństwie
 • filozofia z elementami kulturoznawstwa
 • filozofia z etyką

Filozofia, a rynek pracy

Absolwenci Filozofii przygotowani są do pracy w instytucjach kulturalnych, opiekuńczych i oświatowych, jako animator kultury, nauczyciel filozofii, etyki i wiedzy o społeczeństwie w szkolnictwie podstawowym i gimnazjum. Pozostałe zawody dostępne dla osób, które ukończyły ten kierunek to: rzecznik prasowy, felietonista i komentator, specjalista Public Relations, czy copywirter.

 

Źródło: uczelnie.info.pl, waw.pl
J.Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook