Kierunek studiów Fizyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Fizyka

Fizyka z języka greckiego oznacza ?natura?.  Jest to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości, przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Zajmuje szczególne miejsce w naukach przyrodniczych, ponieważ wyjaśnia podstawowe zależności obowiązujące w przyrodzie. Bez tej dziedziny nauki nie powstałyby osiągnięcia nowoczesnej technologii.

Idealny kandydat

Do wykonywania zawodu fizyka niezbędne jest posiadanie uzdolnień do nauk ścisłych, takich jak matematyka, czy właśnie fizyka. Bez zainteresowania tymi przedmiotami, nie powinniście się nawet zastanawiać nad wyborem tego kierunku.

Jeżeli chodzi o cechy charakteru, to fizyka wymaga dokładności i staranności. Jeżeli planujecie brać udział w doświadczeniach, to przydadzą się także zdolności manualne, konieczne przy wykonywaniu doświadczeń. Dodatkowo przyda się dobra kondycja i wzrok. Warto również przygotować się na pracę w niewygodnej pozycji.

Rekrutacja

Fizykę można studiowana na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji, to:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • J. Obcy

Zdarzają się także egzaminy wstępne na niektórych uczelniach.

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na administracji (grupa przedmiotów ogólnych):

 • matematyka
 • podstawy fizyki
 • astronomia
 • elektrodynamika
 • podstawy fizyki kwantowej
 • laboratorium fizyczne
 • mechanika klasyczna i relatywistyczna
 • termodynamika i fizyka statystyczna
 • fizyka teoretyczna
 • fizyka fazy skondensowanej
 • fizyka kwantowa

Specjalizacje i specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • fizyka biomedyczna
 • fizyka komputerowa
 • fizyka z matematyką o specjalizacji nauczycielskiej
 • fizyka z informatyką o specjalizacji nauczycielskiej
 • biofizyka molekularna
 • fizyka doświadczalna
 • fizyka teoretyczna
 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
 • informatyka kwantowa
 • nanostruktury i nanotechnologie
 • geofizyka
 • informatyka stosowana
 • fizyka doświadczalna i teoretyczna
 • fizyka medyczna
 • fizyka z astronomią i informatyką
 • ekonofizyka
 • techniki komputerowe
 • fizyka nanoukładów i kwantowe techniki informatyczne
 • nanotechnologia
 • fizyka środowiska z ekonomią
 • zaawansowana fizyka i zastosowania komputerów
 • fizyka techniczna
 • modelowanie układów złożonych
 • fizyka i technika jądrowa
 • informatyka optyczna
 • fotonika
 • materiały i nanostruktury
 • ekologiczne źródła energii
 • optoelektronika

Fizyka, a rynek pracy

Absolwenci fizyki są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych i badawczo- rozwojowych. Dodatkowo można znaleźć zatrudnienie w firmach informatycznych, przemysłowych i diagnostycznych jako specjaliści z zakresu podstawowych prac badawczo- pomiarowych i analizy danych. Poza tym, można zostać nauczycielem Fizyki.

 

Źródło: uczelnie.info.pl, waw.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook