informatyk i ekonometria (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Informatyka i ekonometria

Kierunek informatyka i ekonometria może mylnie kojarzyć się z informatyką, podczas gdy zaliczany jest do nauk ekonomicznych. Tematem badań są przede wszystkim metody analizy zjawisk gospodarczych.

Idealny kandydat

Od idealnego kandydata wymaga się przede wszystkim zainteresowania matematyką. To właśnie na niej opiera się wiele przedmiotów. Ważna jest także dobra organizacja pracy, umiejętność podejmowania trafnych i szybkich decyzji. Trzeba także dodać, że zdolność logicznego myślenia oraz twórcze rozwiązywanie problemów pozwala na precyzyjne i poprawne rozwiązanie zadań. Przydatna może okazać się także zdolność przewidywania kierunków rozwoju techniki.

Rekrutacja

Informatykę i ekonometrię można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • do wyboru: geografia, historia, informatyka, wos, fizyka i astronomia,  chemia, biologia, filozofia,

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na informatyce i ekonometrii:

 • Algorytmy i struktury danych
 • Analiza systemów informatycznych
 • Język angielski i niemiecki
 • Logika
 • Makroekonomia
 • Matematyka – algebra liniowa i analiza matematyczna
 • Mikroekonomia
 • Prawo gospodarcze
 • Programowanie komputerów
 • Socjologia
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Badania operacyjne
 • Bazy danych
 • Ekonometria
 • Informatyczne techniki prezentacji
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Sieci komputerowe
 • Statystyka matematyczna
 • Statystyka opisowa
 • Technologie multimedialne
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Ekonometria finansowa
 • Ekonomika informacji
 • Zarządzanie bazą danych
 • Zarządzanie projektami

Specjalizacje i specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • analiza danych
 • e-biznes
 • ekonometria menedżerska
 • informatyka w zarządzaniu
 • metody i systemy wspomagania decyzji
 • kompleksowe sterowanie jakością
 • technologie informacyjne i komunikacyjne
 • informatyka ekonomiczna
 • inżynieria finansowa
 • analityka gospodarcza
 • cybernetyka ekonomiczna
 • informatyczno-przestrzenne systemy zarządzania
 • modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych
 • zarządzanie informacjami
 • informatyka w firmie i e-biznes
 • informatyka zarządcza
 • inżynieria wiedzy
 • statystyka ubezpieczeniowa

Informatyka i ekonometria, a rynek pracy

Absolwenci kierunku Informatyka i ekonometria mogą znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, firmach komputerowych, działach analiz banków, burach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, czy powierniczych towarzystw ubezpieczeniowych. Dodatkowo na etat można liczyć w ośrodkach przetwarzania informacji rolniczej na potrzeby wspólnej polityki rolnej UE. Na zatrudnienie otwarte są także placówki naukowo- badawcze.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook