polityka społeczna (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Polityka społeczna

Polityka społeczna, jako dziedzina nauk społecznych zajmuje się teorią polityki społecznej. Wiedzę zdobytą na studiach można zastosować przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych.

Idealny kandydat

Zagadnienia, które powinny interesować przyszłych studentów tego kierunku, dotyczą prawa, polityki, socjologii oraz ekonomii. Dlatego też, jeżeli nie fascynuje Was polityka, a otwartość na ludzi i ich problemy jest Wam opcja, lepiej nie zawracajcie sobie głowy tym kierunkiem. Duże znaczenie ma umiejętność wczuwania się w cudze położenie. Absolwent tego kierunku przygotowany jest do profesjonalnej analizy i rozwiązywania problemów społecznych.

Rekrutacja

Politykę społeczną można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty maturalne brane pod uwagę podczas rekrutacji:

 • polski
 • do wyboru: historia, geografia, informatyka, matematyka, wos, język obcy

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na polityce społecznej:

 • logika,
 • zarządzanie,
 • ekonomia,
 • socjologia,
 • prawo,
 • instytucje europejskie,
 • psychologia społeczna,
 • administracja publiczna,
 • wprowadzenie do polityki społecznej,
 • metody i techniki badań społecznych,
 • finanse publiczne,
 • demografia,
 • polityka społeczna w Unii Europejskiej,
 • zabezpieczenie społeczne,
 • prawo pracy,
 • służby społeczne i praca socjalna,
 • polityka rynku pracy,
 • polityka społeczna wobec rodziny,
 • polityka gospodarcza,
 • ewaluacja w polityce społecznej,
 • historia społeczna i gospodarcza,
 • komunikacja interpersonalna,
 • teoria polityki społecznej,
 • kwestie społeczne,
 • techniki zarządzania,
 • strategia rozwoju społecznego,
 • lokalna polityka społeczna.

Specjalizacje i specjalności

Specjalności dostępne na tym kierunku:

 • praca socjalna
 • lokalna polityka społeczna
 • rynek i zasoby ludzkie
 • międzynarodowy wymiar polityki społecznej

Polityka społeczna, a rynek pracy

Polityka społeczna pozwala znaleźć zatrudnienie w instytucjach państwowych i samorządowych. Absolwenci tego kierunku mogą także pracować w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook