Energetyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek: Energetyka

Energetyka to dział nauki i techniki, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

Idealny kandydat

Idealny kandydat powinien posiadać zainteresowania techniczne. Równie istotne są zainteresowania informatyczne, które pomagają poznać systemy komputerowe i oprogramowanie stosowane do nadzoru pracy elektrowni.

Cechy charakteru niezbędne do wykonywania tego zawodu to odpowiedzialność oraz samodyscyplina. Przeprowadzanie pomiarów i innych czynności w warunkach narażenia na porażenie prądem elektrycznym.

Przeciwwskazania uniemożliwiające wykonywanie tego zawodu to choroby powodujące możliwość nagłej utraty świadomości, jak epilepsja, czy cukrzyca

Rekrutacja

Energetykę można studiować na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w systemie studiów I (inżynier), II (magisterium) stopnia.

Przedmioty maturalne brane pod uwagę podczas rekrutacji:

 • matematyka
 • chemia
 • fizyka
 • język obcy

Program studiów

Przedmioty nauczania:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • grafika inżynierska
 • mechanika techniczna
 • elektrotechnika i elektronika
 • automatyka
 • projektowanie
 • materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • maszyny elektryczne
 • przesyłanie energii elektrycznej
 • termodynamika techniczna
 • mechanika płynów
 • technologia maszyn energetycznych
 • gospodarka energetyczna
 • ochrona środowiska w energetyce i odnawialne źródła energii
 • eksploatacja instalacji energetycznych
 • prowadzenie działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • metody numeryczne
 • fizyka kwantowa
 • modelowanie matematyczne instalacji energetycznych

Specjalizacje i specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • ciepłownictwo i klimatyzacja
 • zaawansowane technologie energetyczne
 • systemy sterowania i zarządzania w elektroenergetyce
 • systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
 • zrównoważony rozwój energetyki
 • inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce
 • układy elektryczne w przemyśle
 • energetyka wodorowa
 • modelowanie komputerowe w energetyce
 • energetyka jądrowa
 • energetyka ze źródeł odnawialnych
 • budowa i eksploatacja systemów energetycznych
 • technologie spalania i ochrona środowiska w energetyce
 • systemy i urządzenia energetyczne
 • systemy energetyczne w gospodarce rozproszonej
 • scentralizowane źródła wytwórcze
 • alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem
 • systemy ciepłownicze
 • klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza
 • systemy elektroenergetyczne
 • zaawansowane systemy energetyczne
 • eksploatacja współczesnych systemów energetycznych
 • napędy turbinowe w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie
 • budowa i eksploatacja systemów energetycznych
 • energetyka komunalna

Energetyka, a rynek pracy

Absolwenci Energetyki mogą zająć się projektowaniem i prowadzeniem procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych, prowadzeniem badań procesów przetwarzania energii maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii.

Możliwe jest także założenie małej firm i zarządzanie nią, czy kontynuacja edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki.

Energetycy poszukiwani są również w takich dziedzinach, jak:

 • inżynieria ruchu,
 • diagnostyka,
 • bezpieczeństwo oraz niezawodność urządzeń i systemów,
 • zarządzanie w gospodarce energetycznej,
 • sterowanie i automatyzacja systemów i urządzeń energetycznych,
 • monitorowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstw odnośnie ochrony środowiska i utylizacji odpadów,
 • badania i nauka.

Można także pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucja energii.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook