Górnictwo (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Górnictwo i geologia

Jeżeli Waszym marzeniem jest pracować w kopalni i zostać górnikiem, zapoznajcie się z warunkami przyjęć na ten kierunek oraz zobaczcie, co na Was czeka.

Górnictwo i geologia

Górnictwo i geologia jest kierunkiem łączącym w sobie wiedzę z zakresu nauk o ziemi, nauk matematycznych i technicznych.

Idealny kandydat

Od idealnego kandydata wymaga się przede wszystkich zdolności technicznych. Równie ważna jest umiejętność korzystania wiedzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz kierowania zespołem osób.

Rekrutacja

Górnictwo i geologię można studiować na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (inżynier), II (magisterium), III (doktorat) stopnia.

Przedmioty maturalne brane pod uwagę podczas rekrutacji:

 • Do wyboru: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na górnictwie i geologii:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • informatyka,
 • geometria i grafika inżynierska,
 • mechanika i wytrzymałość materiałów,
 • ochrona środowiska,
 • geologia,
 • górnictwo,
 • wiertnictwo,
 • mechanika górotworu,
 • bezpieczeństwo pracy i ergonomia,
 • geodezja górnicza i metrologia,
 • geofizyka górnicza,
 • hydrogeologia i kształtowanie środowiska wodnego,
 • inżynieria gazownicza,
 • eksploatacja złóż węglowodorów,
 • wentylacja i pożarnictwo,
 • technika strzelnicza,
 • maszyny i urządzenia górnicze,
 • urządzenia i napędy elektryczne,
 • statystyka,
 • fizyka współczesna,
 • informatyka w technice,
 • zarządzanie środowiskiem,
 • geologia złóż,
 • organizacja i projektowanie prac geologicznych,
 • inżynieria złożowa,
 • technologie górnicze,
 • geotechnika,
 • technologie wiertnicze,
 • zarządzanie i marketing.

Specjalizacje i specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • automatyka i energoelektryka w górnictwie,
 • budownictwo podziemne i ochrona powierzchni,
 • eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów,
 • geologia górnicza,
 • geologia górnicza i poszukiwawcza,
 • kształtowanie środowiska na terenach górniczych,
 • maszyny górnicze, budowlane i drogowe,
 • maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze,
 • przeróbka kopalin stałych i marketing,
 • geoturystyka,
 • organizacja i ekonomika górnictwa,
 • geologia inżynierska,
 • geologia i prospekcja złóż,
 • hydrologia górnicza i inżynierska,
 • ratownictwo i eksploatacja w warunkach zagrożenia,
 • gospodarka wodna,
 • mineralogia i geochemia stosowana,
 • zagospodarowanie i ochrona wód,
 • wiertnictwo i geoinżynieria,
 • elektrotechnika i automatyka w przemyśle surowców mineralnych,
 • geologia naftowa,
 • ekonomia i zarządzanie produkcją w przemyśle naftowym i gazownictwie,
 • eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż,
 • kamień i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie,
 • hydrogeologia i geologia inżynierska.

Górnictwo i geologia, a rynek pracy

Absolwenci w zależności od ukończonej specjalności powinni być przygotowani do projektowania i prowadzenia ruchu zakładu górniczego, robót geologicznych i mierniczych, prowadzenia robót w celu ochrony terenów górniczych, projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych oraz urządzeń elektrycznych, oraz organizowania różnorodnej działalności na potrzeby górnictwa i geologii.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook