Papiernictwo (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunki studiów: Papiernictwo i poligrafia

Jeżeli chcielibyście zacząć pracę w zakładach produkcyjnych przemysłu papierniczego i poligraficznego to zobaczcie opis kierunku Papiernictwo i poligrafia.

Papiernictwo i poligrafia

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia opanowuje wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii oraz metod badania procesów i eksploatacji maszyn w przemyśle papierniczym i poligraficznym.

Idealny kandydat

Od idealnego kandydata wymaga się umiejętności technicznych oraz dobrej wiedzy z zakresu chemii, fizyki i matematyki. Jeżeli interesuje Was poznanie metod przetwarzania i wytwarzania papieru, to ten kierunek jest właśnie dla Was.

Rekrutacja

Papiernictwo i poligrafię można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie trwają 7 semestrów, a studia drugiego stopnia 3 semestry.

Przedmioty opcjonalne: matematyka, język obcy
Przedmioty opcjonalne: chemia, fizyka

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na papiernictwie i poligrafii – studia pierwszego stopnia (grupa treści podstawowych):

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • informatyka,
 • mechanika,
 • grafika inżynierska,
 • lektrotechnika i elektronika,
 • ekonomia i prawo pracy.

Przedmioty nauczania realizowane na papiernictwie i poligrafii – studia pierwszego stopnia (grupa treści kierunkowych):

 • fizykochemiczne podstawy papiernictwa i poligrafii,
 • technologia papiernictwa i poligrafii,
 • maszyny papiernicze i poligraficzne,
 • metrologia papiernictwa i poligrafii,
 • automatyzacja procesów papierniczych i poligraficznych.

Specjalizacje i specjalności

Student może wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne (eksploatacja, zarządzanie i marketing),
 • technologia papiernictwa i poligrafii (od rękodzieła do rozwiązań cyfrowych).

Papiernictwo i poligrafia, a rynek pracy

Absolwent studiów pierwszego stopnia może podjąć pracę w zakładach produkcyjnych: papierniczych, poligraficznych i pokrewnych, zakładach budowy i remontu maszyn oraz urządzeń papierniczych i poligraficznych, biurach projektowych, laboratoriach branżowych, administracji oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pracy w zakładach produkcyjnych przemysłu papierniczego i poligraficznego oraz przemysłów pokrewnych, zakładach wytwarzających i remontujących maszyny papiernicze i poligraficzne, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu papiernictwa i poligrafii oraz biurach projektowych.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook