Mediacja międzykulturowa (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Mediacja międzykulturowa

Mediacje to metoda rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstronna osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia.

Mediacja międzykulturowa

Student mediacji międzykulturowej przyswaja ogólną wiedzę o sytuacji i zmianach zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach. Identyfikuje i rozwiązuje problemy praktyczne i etyczne związane z ogólną dostępnością informacji, rozwojem międzynarodowych korporacji oraz zbiorowości wielokulturowych. Rozpoznaje problemy komunikacyjne wynikające z wielokulturowego charakteru społeczeństwa współczesnego i dostosowuje sposoby przekazywania informacji do zróżnicowanego kulturowo otoczenia.

Idealny kandydat

Studia przeznaczone są dla osób, które są zainteresowane naukami o społeczeństwie, komunikacją międzykulturową oraz technikami prowadzenia dialogu międzykulturowego. Dodatkowo, podczas studiów można zgłębić wiedzę z zakresu medioznawstwa, psychologii społecznej, metod badań społecznych oraz programów komputerowej analizy danych.

Rekrutacja

Mediację międzykulturową można studiować na Uniwersytecie Szczecińskim, w trybie stacjonarnym (dziennym), w systemie studiów I (licencjat) stopnia.

Kryteria kwalifikacji:

Konkurs świadectw: grupa I: język polski, grupa II: język obcy nowożytny- język angielski, grupa III: przedmiot dowolny

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na mediacji międzykulturowej:

 • komunikacja międzykulturowa,
 • metody i techniki badań społecznych,
 • kultura i mediacja,
 • etyka pracy i przedsiębiorczości w społeczeństwie wielokulturowym,
 • medioznawstwo,
 • techniki dialogu międzykulturowego.

Mediacja międzykulturowa, a rynek pracy

Absolwent kierunku mediacja międzykulturowa jest przygotowany do podjęcia pracy:

 • na uniwersytetach,
 • w szkołach wyższych i innych placówkach naukowych,
 • w strukturach administracji publicznej,
 • w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych,
 • w zespołach reagowania kryzysowego.

Osoba, która ukończy kierunek może również znaleźć zatrudnienie w instytucjach i urzędach w krajach Unii Europejskiej, instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzealnych, turystycznych i informacyjnych. Dodatkowo, może ona również pracować w firmach prowadzących badania rynku, badania opinii publicznej oraz badania marketingowe, a także w firmach doradczych, ośrodkach psychoterapeutycznych i poradniach psychologicznych.

 

Źródło: uczelnie.info.pl

 J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook