kierunek matematyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Matematyka

Matematyka jest królową nauk, która pozwala umiejętnie radzić sobie w wielu innych dziedzinach nauki i techniki. Zobaczcie, co oferuje Wam ten kierunek? Czy absolwenci Matematyki są zatrudniani tylko jako nauczyciele?

Matematyka

Matematyka to nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń., zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.

Idealny kandydat

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że trudno wyobrazić sobie dobrego matematyka, który nie ma zamiłowania do tej nauki.

Przyda się także umiejętność logicznego myślenia i analizowania.  Pomocne okażą się także wyobraźnia oraz dobra pamięć.

Rekrutacja

Matematykę można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w systemie I, II, i III stopnia.

Pod uwagę najczęściej są brane wyniki z takich przedmiotów jak:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Język obcy nowożytny

Program studiów

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na kierunku matematyka:

 • analiza matematyczna
 • analiza regresji
 • modelowanie matematyczne
 • algebra liniowa z geometrią
 • metody probabilistyczne w technice
 • równania różniczkowe
 • kombinatoryka i elementy rachunku prawdopodobieństwa
 • funkcje analityczne
 • grupy przekształceń przestrzeni euklidesowych
 • logika
 • analiza szeregów czasowych
 • elementy teorii Galois
 • analiza na rozmaitościach
 • topologia
 • analiza zespolona
 • analiza funkcjonalna
 • procesy stochastyczne

Specjalizacje i specjalności

Niektóre specjalności realizowane na kierunku matematyka:

 • matematyka teoretyczna
 • metody numeryczne i informatyka
 • modelowanie matematyczne
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • matematyczne metody informatyki
 • metody statystyczne
 • matematyka nauczycielska
 • matematyka i informatyka nauczycielska
 • biomatematyka
 • matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
 • matematyka komputerowa
 • zastosowania matematyki
 • matematyka z fizyką nauczycielska
 • matematyka finansowa i komputerowa

Matematyka, a rynek pracy

Absolwenci matematyki są zatrudniani jako nauczyciele, naukowcy, pracownicy banków, finansiści, czy kuratorzy oświatowi.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook