kierunek Historia (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Historia

Jeżeli Wasza wiedza z historii sięga dalej niż znajomość daty chrztu i bitwy pod Grunwaldem, to może zastanówcie się nad studiowaniem historii. Zobaczcie jakie specjalizacje oferuje ten kierunek.

Historia

Historia jest dziedziną humanistyczną obejmującą wszechstronną wiedzę z zakresu historii Polski i historii powszechnej. Historyk zajmuje się analizowaniem zjawisk procesów historycznych w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.

Idealny kandydat

Idealny kandydat powinien interesować się historią i odkrywaniem nowych faktów. W związku z tym, że do zapamiętania jest bardzo wiele rzeczy, historyka powinna cechować dobra pamięć.

Znaczna część dorobku światowego w dziedzinie historii została zapisana w językach obcych. W związku z tym, aby korzystać z tych źródeł bardzo przydatna okazuje się znajomość języków obcych.

Rekrutacja

Historię można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w systemie studiów I i II stopnia.

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są wyniki maturalne z historii.

Niektóre uczelnie zwracają również uwagę na jeden z niżej wymienionych przedmiotów:

 • język polski
 • geografia
 • język łaciński i kultura antyczna
 •  historia sztuki
 • WOS
 • matematyka

Pod uwagę brane są również wyniki egzaminu z języka obcego.

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na historii:

 • język łaciński
 • vademecum studiów historycznych
 • nauki pomocnicze historii
 • historia starożytna
 • prahistoria ziem polskich
 • historia średniowieczna
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • statystyka i demografia historyczna
 • translatorium z języka łacińskiego lub nowożytnego
 • warsztat naukowego historyka
 • metodologia historii i historia historiografii

Specjalizacje i specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • archiwistyczna
 • nauczycielska
 • krajoznawczo-turystyczna
 • historia chrześcijaństwa
 • historia i kultura krajów niemieckojęzycznych
 • historia i kultura krajów romańskich
 • historia i kultura krajów skandynawskich
 • historia wojskowa, służb mundurowych i specjalnych
 • pedagogiczna w zakresie nauczania historii (w tym dodatkowa Wiedza o społeczeństwie)
 • wiedza o kulturze
 • historia i kultura krajów Europy Wschodniej
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • społeczno-ekonomiczna
 • mediewistyka
 • myśl i kultura polityczna
 • socjoekonomika
 • judaistyka
 • afrykanistyczna
 • archeologiczna
 • historia wojskowości i marynistyka
 • muzealnictwo, kolekcjonerstwo i rynek dzieł sztuki
 • nauczycielska (prowadzona w zakresie dwóch specjalności: głównej – historia i dodatkowej – wiedza o społeczeństwie)
 • animacja historii i turystyka historyczna
 • historia Europy
 • pomorzoznawstwo
 • historia z geografią
 • historia z wiedzą o społeczeństwie
 • współczesne stosunki międzynarodowe
 • nauczycielska z językiem polskim
 • samorządowość i współpraca transgraniczna
 • turystyka międzynarodowa,
 • analityk stosunków międzynarodowych
 • integracja Europejska
 • polityka gospodarcza
 • archiwistyczno-Edytorska
 • dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja
 • historia i edytorstwo naukowe
 • historia i język angielski
 • kultura wobec Polityki
 • monitoring życia politycznego
 • historia literatury wczesnochrześcijańskie
 • muzykologia kościelna
 • promocja dziedzictwa kulturowego
 • archeologia historyczna
 • specjalista w zakresie kolekcjonerstwa i krajoznawstwa
 • edytorsko-redaktorska
 • historia ustroju i parlamentaryzmu
 • śląskoznawcza
 • turystyka z ochroną dziedzictwa kulturowego
 • doktryny polityczne i prawne
 • historia Kościoła
 • religie Bliskiego i Środkowego Wschodu
 • dokumentalistyka konserwatorska
 • amerykanistyka
 • regionalistyka
 • zarządzanie dokumentacją i informacją
 • bezpieczeństwo narodowe i obrona cywilna
 • edytorstwo komputerowe
 • media i komunikowanie społeczne
 • archeologia i dziedzictwo kulturowe
 • dokumentacja archiwalna i organizacja archiwów samorządowych
 • historia Zagłębia Dąbrowskiego

Historia, a rynek pracy

Zatrudnienie można znaleźć w:

 • placówkach oświatowych,
 • muzealnych,
 • kulturalnych,
 • naukowych,
 • upowszechniających wiedzę o historii dawnej i współczesnej,
 • archiwach,
 • innych instytucjach gromadzących i opracowujących dokumenty.

Dodatkowo absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w organach administracji państwowej i samorządu lokalnego. Na absolwentów historii otwarte jest również szkolnictwo: nauka historii, wos-u i wiedzy o kulturze.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook