Kierunek Europeistyka (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Europeistyka

Jeżeli interesujecie się historią, a sprawy europejskie nie są Wam obce, powinniście zapoznać się z ofertą takiego kierunku, jak Europeistyka.

Europeistyka

Idea powstania kierunku wiązała się przede wszystkim z powstawaniem nowych instytucji integrujących Europę. Instytucje te potrzebowały fachowej kadry administracyjnej i zarządzającej.

Studia rozwijają się w dwóch kierunkach. Pierwszy z nich to przede wszystkim wiedza teoretyczna, gdzie obok omawiania prawa i  zagadnień gospodarczych dużo uwagi poświęca się także nauce języków obcych, historii, literaturze i sztuce. W drugim kierunku większy nacisk kładzie się na zagadnienia dotyczące prawa, administracji i gospodarki europejskiej.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem są osoby, które interesuje polityka zagraniczna, sprawy Europy oraz historia. Przydadzą się umiejętności nauki języków obcych, a im więcej języków będziecie znali, tym lepiej.

Jeżeli chodzi o cechy charakteru to idealny kandydat powinien być zdecydowany, posiadający własne zdanie, jednakże umiejący słuchać i brać pod uwagę drugą stronę medalu. Najbardziej liczy się obiektywizm oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi.

Rekrutacja

Europeistykę można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie dziennym i zaocznym. Obowiązuje system I i II stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji, to przedmioty obowiązkowe: język polski, matematyka i język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru z:

 • historia
 • geografia
 • WOS
 • filozofia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • informatyka

Najczęściej jednak pod uwagę brany jest język polski, język obcy nowożytny i trzeci przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka lub geografia.

Program studiów

Przedmioty realizowane na kierunku Europeistyka:

 • prawo europejskie
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • historia, geografia
 • gospodarka krajów Unii Europejskiej
 • społeczne i kulturalne aspekty integracji europejskiej
 • psychologia
 • socjologia
 • cywilizacja europejska
 • tożsamości kulturowe w Europie
 • demokracja w Europie
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Unii Europejskiej
 • administracja
 • sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • finanse publiczne w Unii Europejskiej
 • polityka zagraniczna Polski

Specjalizacje i specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • administracja europejska
 • zarządzanie firmą europejską
 • europejska integracja gospodarcza
 • komunikacja społeczna i technologie informacyjne
 • polityka i instytucje UE
 • społeczeństwo i kultura UE
 • Integracja transgraniczna
 • Projekty i fundusze europejskie
 • Przedsiębiorczość europejska
 • Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe
 • Marketing Polityczny
 • Bezpieczeństwo Europejskie
 • Przedsiębiorstwo na Jednolitym Rynku Europejskim
 • Zarządzanie projektami i funduszami Unii Europejskiej
 • Instytucje i prawo UE
 • Marketing kultury europejskiej
 • Media europejskie
 • Turystyka międzynarodowa
 • Europeistyka kulturowa
 • Praktyka samorządowa
 • Relacje międzykulturowe
 • Europeistyka z filologią włoską
 • Niemcoznawstwo
 • Dyplomacja i negocjacje międzynarodowe
 • Handel i usługi na rynku Unii Europejskiej
 • Menedżer projektów europejskich
 • Europejskie media i komunikowanie
 • Gospodarka i polityki wspólnotowe Unii Europejskiej
 • Instytucje i prawo Unii Europejskiej
 • Społeczeństwo i polityka współczesnej Europy
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
 • Handel Międzynarodowy
 • Komunikacja Społeczna i Media
 • Zarządzanie projektem unijnym
 • samorządność europejska i organizacje pozarządowe
 • Kultura Europejska
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Gospodarcze
 • Projekty i Fundusze Unijne
 • Obsługa ruchu granicznego
 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Europejska polityka społeczna
 • Zarządzanie projektami europejskimi
 • historia i kultura Europy
 • Administracja i samorząd terytorialny w Europie
 • Europejska komunikacja społeczna
 • Fundusze i projekty europejskie
 • Handel zagraniczny i współpraca transgraniczna
 • Kultura i turystyka regionów
 • federalizm i polityka regionalna
 • integracji gospodarczej
 • media i komunikowanie społeczne w UE
 • polityka zagraniczna UE
 • sektor publiczny w Europie
 • zarządzanie kulturą
 • Administracja w Unii Europejskiej
 • Międzynarodowa integracja gospodarcza i polityczna
 • Systemy bezpieczeństwa wewnętrznego
 • fundusze i projekty Unii Europejskiej
 • systemy informacji przestrzennej (GIS)
 • fundusze europejskie
 • marketing terytorialny
 • przedsiębiorstwo europejskie
 • zarządzanie projektami kultury
 • Gospodarka funduszami Unii Europejskiej
 • Wspólny Rynek Europejski
 • Eurobiznes
 • Euromarketing
 • Administracja sądowo – prawna
 • Bałkanistyka
 • Dyplomacja europejska
 • Ekologia i ochrona środowiska w Europie
 • Kultura i cywilizacja europejska
 • Menedżer projektów europejskich
 • Prawo i administracja UE (integracja europejska)
 • Projektowanie ogrodów i miejsc rekreacji
 • Turystyka międzynarodowa i hotelarstwo
 • Zarządzanie sportem (sport management)

Europeistyka, a rynek pracy

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę jako polscy przedstawiciele w administracji UE, specjaliści w polskich oraz europejskich instytucjach i organizacjach publicznych oraz gospodarczych.

Pracę znajdziecie także jako ekspert na stanowiskach związanych z szeroko  rozumianą współpracą europejską lub jako specjaliści w krajowych i międzynarodowych instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

 1. Michał pisze: 2013/05/01 o 21:10

  muszę podszkoli zdecydowanie mój angielski jak chcę iść na ten kierunek

  (odpowiedz)

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook