kierunek biologia (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Biologia

Genetyka, anatomia roślin i zwierząt, biochemia, mikrobiologia? – Jeżeli możecie rozmawiać godzinami na ten temat i wciąż Wam mało, to studia na kierunku Biologia z pewnością powinny Was zainteresować.

Biologia

Biologia ? nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych. Mówiąc dokładniej zajmuje się charakterystyką, klasyfikacją oraz zachowaniem organizmów żywych. Biologia zajmuje się również analizą powstawania nowych gatunków oraz badaniem zależnościami między nimi a środowiskiem naturalnym.

Idealny kandydat

Przyszły biolog powinien interesować się biologią lub dziedzinami pokrewnymi. Jeżeli ktoś z Was planuje powiązać swoją przyszłość z pracą naukową, to cechować Was powinna dociekliwość, chęć sprawdzania własnych hipotez, dokładność i cierpliwość.

W pracy laboratoryjnej, w takich dziedzinach jak np. genetyka czy biochemia przyda się ciekawość świata, upór i odporność na niepowodzenia. Spędzanie całych dni w jednym pomieszczeniu wymaga również akceptowania pracy w ciszy, skupieniu i odosobnieniu. Prowadząc różnego rodzaju badania przyda się umiejętność pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów.

Przeciwieństwem będzie na przykład praca botanika, czy ekologa. Tutaj przyda się spostrzegawczość, dobra pamięć oraz umiejętność kojarzenia faktów i logicznego myślenia.

Rekrutacja

Biologię można studiowana na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w systemie studiów I, II i III stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

 • język polski
 • język obcy
 • przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, informatyka, chemia, geografia, fizyka z astronomią

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na biologii:

 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • statystyka
 • botanika
 • informatyka
 • zoologia
 • anatomia roślin i zwierząt
 • fizjologia roślin i zwierząt
 • genetyka
 • biochemia
 • mikrobiologia
 • entomologia
 • hodowla roślin
 • fitopatologia
 • biologia komórki (mikroskopia elektronowa)
 • biologia molekularna
 • wirusologia
 • immunologia
 • gleboznawstwo
 • biologia gleby
 • bioróżnorodność ekosystemów
 • biologia rozrodu
 • ochrona przyrody
 • odporność roślin na stresy
 • metageneza środowiska
 • ornitologia
 • ichtiologia
 • parazytologia
 • ewolucjonizm
 • komunikacja społeczna
 • etyka

Specjalizacje i specjalności

Przykładowe specjalności realizowane na tym kierunku studiów:

 • biologia roślin
 • biologia zwierząt
 • biologia mikrorganizmów
 • biologia z analityką
 • biologia środowiska z ekoturystyką
 • biologia z przyrodą
 • biologia człowieka
 • biologia molekularna
 • biologia eksperymentalna
 • ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
 • bioinformatyka
 • nauczanie biologii i przyrody
 • mikrobiologia
 • nauczycielska: biologia z chemią
 • biologia i geografia
 • biologia i geologia – ochrona przyrody
 • neurobiologia
 • biologia ogólna i eksperymentalna
 • biologia w ochronie środowiska
 • biologia medyczna
 • biologia środowiskowa
 • ekoturystyka
 • biologia molekularna
 • biologia z przyrodą (specjalizacja nauczycielska)
 • przyroda
 • ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
 • biochemia
 • biologia ogólna i eksperymentalna
 • nauczycielska z chemią
 • biologia podstawowa
 • nauczycielska biologia z geografią
 • biologia z gospodarką łowiecką i wędkarstwem
 • biologia z nauczaniem chemii (nauczycielskie)
 • biologia z nauczaniem przyrody i z wychowaniem zdrowotnym (nauczycielskie)
 • biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska
 • biologia środowiska z ekoturystyką
 • biologia w praktyce
 • biologia z analityką
 • zarządzanie zasobami przyrody
 • biologia i mikrobiologia
 • przyrodoznawstwo

Rynek pracy

Absolwent kierunku Biologia może szukać zatrudnienia w laboratoriach, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządowej, placówkach zajmujących się restrukturyzacją i przestrzennym zagospodarowaniem obszarów wiejskich, czy w ośrodkach doradztwa rolniczego.

Co więcej absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o stanowisko redaktora i dziennikarza w redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych oraz redakcjach radiowych i telewizyjnych.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook