Kierunek studiów Chemia (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Chemia

Chemia to wszechobecna i bardzo dobrze rozwijająca się dziedzina wiedzy, a specjaliści w tym zakresie są wysoko cenieni. Jeżeli interesuje Was świat cząsteczek, wzorów i reakcji chemicznych to ten kierunek jest dla Was.

Chemia

Chemia to nauka badająca naturę i własności substancji, a zwłaszcza przemiany tych substancji, gdy się je ze sobą zmiesza. Stara się wyjaśnić mechanizm tych przemian na poziomie cząsteczkowym, szuka zależności między właściwościami substancji, a ich składem i strukturą atomową. W laboratoriach chemicznych prowadzone są badania nad różnymi reakcjami chemicznymi.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem na ten kierunek studiów będzie osoba, która posiada w sobie ogromne zainteresowanie chemią. Istotne jest, aby niezrozumiałe pojęcia i reakcje zachodzące pomiędzy substancjami nie odstraszały kandydata, a ciekawiły i intrygowały.

Cechy charakteru wyróżniające dobrego chemika, to precyzyjność, dokładność, ciekawość badawcza, odporność na monotonię i systematyczność.

Musicie liczyć się również z tym, że praca chemika, to przede wszystkim praca badawcza, dlatego też wskazane jest zamiłowanie do czytania publikacji naukowych i książek z tej dziedziny nauki.

Wymagany jest także dobry stan zdrowia, ponieważ w pracy chemika będziecie stykać się z substancjami chemicznymi, które mogą wywierać ujemny wpływ na wasz organizm.

Rekrutacja

Chemię można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w systemie studiów I, II i III stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

 • chemia
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • przedmiot do wyboru: matematyka, biologia, fizyka i astronomia, informatyka

Program studiów

Przedmioty nauczania realizowane na Chemii:

 • chemia ogólna
 • chemia analityczna
 • chemia nieorganiczna
 • chemia organiczna
 • chemia fizyczna
 • chemia teoretyczna
 • biochemia
 • fizyka chemiczna
 • krystalochemia
 • stereochemia
 • zastosowanie elektronicznych technik obliczeniowych w chemii
 • podstawy matematyki, fizyki i technologii chemicznej

Specjalizacje i specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • chemia podstawowa
 • chemia środowiska
 • chemia z zastosowaniami informatyki
 • synteza i analiza chemiczna
 • chemia materiałowa
 • chemia biologiczna
 • chemia kosmetyczna
 • chemia i przyroda – studia dwuprzedmiotowe
 • ekologia i monitoring środowiska
 • materiały wybuchowe i pirotechnika
 • materiałay niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
 • chemia informatczna
 • chemia leków
 • chemia i informatyka
 • chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
 • chemia z biologią
 • chemia z dodatkową specjalnością fizyka
 • chemia polimerów
 • chemia stosowana
 • chemia z elementami informatyki stosowanej
 • chemia z elementami marketingu i zarządzania
 • chemia gospodarcza
 • agrochemia
 • chemia nowych materiałów
 • chemia medyczna
 • analityka i diagnostyka chemiczna
 • analityka środowiska
 • chemia materiałów supermolekularnych
 • analiza chemiczna
 • chemia z ochroną srodowiska
 • chemia z biologią
 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
 • chemi podstawowa i stosowana
 • chemia bioanalityczna
 • chemia farmaceutyczna
 • chemia jądrowa
 • chemia kwantowa
 • chemia nieorganiczna i fizyczna
 • synteza organiczna
 • informatyka chemiczna
 • technologia farmaceutyczna i techniki farmaceutyczne
 • technologia preparatów fryzjerskich z fryzjerstwem
 • technologia preparatów kosmetycznych z kosmetyką
 • technologia preparatów protetycznych z techniką dentystyczną
 • technologia produktów chemii gospodarczej
 • ochrona przed skażeniem

Rynek pracy

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, drobnej wytwórczości, administracji, czy szkolnictwie.

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook